Húsvéti fények Európában 2011-ben

  • admin
  • Topic Author
12 years 10 months ago - 12 years 10 months ago #25 by admin
Az emberiség egyik legnagyobb sorsfordulatának idejét éli. Egyszerre „reng a Föld” minden földrészen. Nincs egyetlen pontja sem a földgolyónak, amely a válság okozta tragédia hatáskörén kívül maradna.
Mindent elöntött, mint egy új özönvíz, az önzés. Az ember anyagias bódulatában nem ismer törvényt a saját érdekein kívül. Nem ismer kötelezettségeket, csak jogokat, amelyeket mindenkivel szemben megkövetel, és sokall minden áldozatot az államért, ugyanakkor jogot formál arra, hogy az állam védje egyéni érdekeit. Életcélja lett az egyre nagyobb anyagi nyereségre törekvés, és az élet minél rafináltabb élvezete.

Mi európaiak nem feledhetjük, hogy az európai kultúra nem a toronyházak, nem a repülőterek, nem az összközműves otthonok világa, hanem lelkiállapot, amely a keresztény műveltség hagyományaiból szívja erőit.
A kérdés, hogy az ember hajlandó-e tovább élni ennek a műveltségnek erkölcsi keretei között, vagy beilleszkedik az európai hagyománytól idegen eszmeáramlatok, életformák hatalmi vonulatába?

Fel kell készülnünk arra, nekünk, magyaroknak is, hogy anyagi és szellemi erőinket feltétel nélkül hazánk megmaradásának, s ezáltal Európa jobb sorsának szolgálatába állítsuk.

Az új Európa húsvéti Európa lesz: egységes. Ez az egység, nem Brüsszelből központilag irányított egyformaság színtelen azonossága, nem egyeduralmi törekvés, hanem mozaikszerűen sokszínű, sokoldalú. Az egység akkor erős és tartós, ha részei megtartják sajátosságaikat, amelyek a maguk belső törvényei szerint fejlődnek. Ezt az egységet egy figyelemreméltó belátás élteti: életképes az a közösség, amely önként vállalt áldozatokból bontakozik ki.

Az új Európa húsvéti Európa lesz: a szabadság birodalma. Ez nem azonos azzal a szabadság eszmével, amely kihasználja a védteleneket, hanem a szabadságnak egy olyan formája, amelyben minden ember meghozza a maga áldozatát annak érdekében, hogy testvére vele egyenértékű szabadságot élvezzen.

Az új Európa húsvéti Európa lesz: demokratikus. Ez olyan rendszer, amelyben képviselethez jut az egész nép, minden népréteg véleménye, törekvése. A jogállam keretei közt megküzdhetnek a különböző világnézetek az emberi személyiség és közösségek jólétéért az elfogadás szellemében. Az egyoldalúsággal szemben érvényesülhet az alkotó gazdagság sokoldalúsága és termékeny kölcsönhatása.

Az új Európa húsvéti Európa lesz: a szociális haladás elkötelezettje. Mindenkinek, s legfőképpen a társadalom peremén élőknek biztosít emberhez méltó létet a szeretet és gondoskodás jegyében, amelyre elsősorban az idősek, a betegek, a gyengék szorulnak.
A fiatalok ugyanakkor olyan oktatást kapnak, amely felkészíti őket a fejlődés szolgálatára.

2011 Húsvétján kérjük a Megváltót, hogy ajándékozzon meg minket a feltámadás hitével, amikor szeretett magyar hazám is, az Európai Unió soros elnökeként, elszántan és alkotó erővel küzd egy jobb világért, egy új Európáért.

Az új Európa az egység, a szabadság, a demokrácia, a szociális haladás elkötelezettjeként, mint a reménység jele tündököljön a Világ egén.

2011 Húsvétján


P. Kozma Imre OH
a magyar rendtartomány vezetője
Last edit: 12 years 10 months ago by admin.

Please Belépés to join the conversation.

Time to create page: 0.208 seconds
Powered by Kunena Forum