JEGYZŐKÖNYV a 2012.november 13-i Közgyűlésről

  • hangzser
  • Topic Author
9 years 4 months ago #38 by hangzser
JEGYZŐKÖNYV a 2012.november 13-i Közgyűlésről
Írta: Magyar Hangszerész Szövetség
2012. november 22. csütörtök, 07:36

Helyszíne: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Hangszerészképző Szakközépiskola
1064 Budapest, Vörösmarty u.35.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti íven felsorolt 19 tag, ebből ketten tiszteletbeli tagok, így 17 fő szavazóképes tagunk van jelen.

Dr.Janda Balázs elnök köszönti a tagokat. A két éve alapított Magyar Hangszerész Szövetség Egyesület Elnöksége mandátuma lejárt, ezért vezetőség választó taggyűlést kell tartanunk.
A határozatképességhez a szavazásra jogosult tagok 50%+1főnek kell jelen lenni.

A beszámolók és a határozatképesség eldöntése előtt a jelenlévő tagok tagdíjhátralékaikat és honlap hozzájárulásukat rendezik.


Napirendi pontok:

1. A határozatképesség megállapításához Tassyné ismerteti a tagdíjtartozások helyzetét.
Október 31-ig a tagdíjhátralék tejes összege 467.560,- Ft, amely összegből a 2 évi tagdíjhátralékos tagunk 11 fő, ebből 2 pártoló tag, aki nem szavazhat, 1-1,5 évi tartozása 10 főnek van. Ezek a tagok többszöri e-mailben történő felszólításra, kérésre nem válaszoltak.
A közgyűlés az elnök javaslatára- mely az Alapszabályban is rögzítve van- megszavazza, hogy felfüggeszti ezen tagok tagsági viszonyát. A két éve nem fizető tagokat ajánlott levélben még egyszer meg kell keresni és felkérni, írásban adják meg válaszukat, fenn akarják-e tartani tagsági viszonyukat. Ha igen, fizessék be a hátralékukat, ha nem, az Alapszabály szerint törölni fogjuk a tagságunkból.
2. Lendvai Tamás alelnök beszámolót tart az elmúlt kétévi programjaink, különös tekintettel a 2012 évi programokról, mivel a 2011 évi programokról már a múlt év végén részletes beszámolót tartottunk. (Egyébként minden programunkról beszámoltunk fotókkal honlapunkon.)
2012 évi programjaink:
- 2012.02.27-én rendezvénnyel összekötött közgyűlésünk volt a Rákoczy Grill étteremben, Budapesten, ahol a Mondomusica szervezői bemutatót tartottak, Baráti Kristóf hegedűművész, valamint Roby Lakatos és zenekara játszott,
- 2012.04.02 AMKA kiállításon és pályázaton, amelynek címe: „A Magyar Kézművesség –2012.” és „A víz világa”, id.Kónya Lajos díjat nyert,
- 2012.06.07-10-ig Auer Lipót rendezvény Veszprémben, kiállítottunk 45 hangszert, meghívtuk és vendégül láttuk szászrégeni kollégáinkat, előadásokon, koncerteken és hangzásversenyen vettünk részt,
- 2012.08.20-22. I. Nemzetközi Hegedűkészítő Verseny Szászrégenben, 9 hangszerrel vettünk részt a versenyen, Péteri Károly zsüri tag volt, id.Kónya Lajos I.díjat, Tassy András III.díjat nyert,
- 2012.09.20-23 Hangszerek Napja Prágában: a hangszerkiállítással egybekötött rendezvény sorozat helyszíne a Prágai Magyar Intézet volt. A Hangszerészképző Iskola meghívást kapott egy kiállítás megszervezésére a tavalyi nagysikerű rendezvény után, amelyet a Budapesti Iparművészeti Múzeumban tartottunk az iskola 20 éves évfordulóján. A prágai rendezvényt a Zeneakadémia és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara támogatta. A rendezvényen 55 hangszert állítottunk ki, 2 nagysikerű koncertet és 5 előadást tartottunk. A résztvevő több mint 40 fő az iskola tanáraiból, diákokból, meghívott hangszerkészítőkből, vendégekből és egyesületi tagokból állt.

3. 2012 évi pénzügyi-gazdálkodási helyzetről Tassyné titkár tart beszámolót.
Gazdálkodás 2012.jan.01-okt.31-ig:
- nyitó pénzeszközök 2012.jan.1-én: 1033eFt,
- a 2011.dec.-ben a tatabányi Ipartestülettől kapott 600eFt-támogatásból 520eFt-ot
lekötöttünk 3 havonta újítva,
- tagdíjbevétel: pénztárba befizetéssel 251eFt, banki utalással 251eFt,
- a veszprémi rendezvény bevétele 305eFt, ebből Morassi úr támogatása 205eFt, a költségek összege 428eFt, melyből még kifizetetlen összeg a hangszerek és a vendégek szállítási útiköltség térítése id.Kónyának és Bakinak, összesen 60eFt,
- Prágai rendezvény bevétele 350eFt BKIK támogatás, költség 434eFt,
- Irodaszer, könyvelés és pályázati költség 180eFt, eddigi betéti kamat 15eFt,
- Záró pénzeszköz okt.31-én: 1087eFt.
Ha a tagdíjtartozások befolynának, az évvégéig esedékes költségek figyelembe vételével a várható éves záró pénzeszköz 1,5mill.Ft.

2012 évben 3 pályázatot adtunk be:
- 1 db működési pályázatot, melyet működési költségeinkre és a kiállításokhoz
szükséges szállítási, részvételi és rendezvény költségekre kértünk beleértve a
veszprémi és a prágai rendezvény költségeinek egy részét, valamint a Mondomusica
részvételi költségét. A beadás határideje április 4. volt, amikor még nem kerültek
kiírásra a szakmai, vagy program pályázatok. A pályázat elbírálása szeptember 20-ig
elhúzódott, eszerint a kért 4862eFt-ra 250eFt-ot ítéltek meg úgy, hogy várólistára az
1486. helyre soroltak, vagyis nem nyertünk, mert csak akkor kaphatjuk meg a pénzt, ha
az előttünk álló 1485 pályázó visszamondja.
- 2 db szakmai-programpályázatot, május 7-én. Az egyiket a szászrégeni rendezvényre konzorciumként a Román Hangszerész Szövetséggel, melyhez Gliga Úr szándéknyilatkozatot írt alá, valamint megadták a rendezvény teljes költségvetését. Együttműködve terveztük a programokat, a költségeket, az MHSZE részére 3126eFt, az RHSZE részére 452eFt támogatást kértünk.
- A másikat a prágai rendezvényre adtuk be, a kért támogatás 1922eFt volt.
Mindegyik pályázatnál 20% körüli önrészt vállaltunk, beleszámoltuk a közhasznú önkéntes munka értékét az előírás szerint, meglévő eszközt és készpénzt.
A programpályázatokra a közgyűlés időpontjáig választ nem kaptunk.
A www.civil.kormány.hu honlapon ígérik, hogy a döntés megszületett, hamarosan kezdik folyósítani a pénzt.
Az elhúzódó döntés nagy óvatosságra intett bennünket, külső forrás nélkül, Gliga segítsége és egyéni költségviselés nélkül nem tudtuk volna megvalósítani programjainkat.
A Mondomusicára is saját költségen, csak látogatóként jutott el néhány tagtársunk.

4. Lendvai Tamás alelnök a veszprémi programmal kapcsolatos hiba tisztázására vitát indít és javaslatot tesz.
A hangzásversenyen hiba történt a közönség első helyezettje nevének bemondásakor, ezt Semmelweis Tibor örökös elnökünk követte el, amikor az elsőnek megszólaló és az egyes sorszámú hegedűt összecserélte. Ez a rendezvényt követő napon véletlenül derült ki, mely után a kihirdetett Délczeg Zoltán és a tényleges nyertes Baki Róbert hegedűkészítőkkel tisztázta a hibát, és emiatt tagságáról lemondott. Ez a veszprémi malőr nem kell azonban, hogy olyan mértékű legyen, hogy elfogadjuk a lemondását. Semmelweis Tibor sokszorosan többet tett munkájával a hangszerkészítőkért, a Hangszerész Szövetségért a múltban és a jelenben, hogy emiatt le kellene mondania. A jövőre nézve is fontos az ő jelenléte, munkája egyesületünkben, mind a közösség teremtő ereje, mind a támogatások megszerzésében, továbbá a 2013-as Hegedűkészítő Világtalálkozó szervezésében.
Semmelweis Tibor: nagyon sajnálja, hogy ez megtörtént, a közgyűlésre sem akart eljönni, hiszen skandalumnak tartja ezt a hibát. Az egész rendezvény kitűnő volt, rangosan zajlott le, a hangzás verseny is rendben volt, csak a kiértékelésnél történt hiba. A két érintett kollégánál igyekezett rendbe hozni, mindketten intelligens módon álltak hozzá.
A vastapsot azonban Baki már nem kaphatja meg.
A jelen lévők Semmelweis Tibor munkájának tapssal való elismerésével egyhangúan elfogadták a javaslatot, és tagságában megerősítették.

5. 2013 éves terv és egyebek
- Semmelweis Tibor: a 2013 évi Hegedűkészítő Világtalálkozó nagy durranás lesz.
2013. május 29-30-31-én kerül megrendezésre. A Világszövetségből 130
hegedűkészítő és 40 feleség jön, a találkozó fő szervezője a svájci elnök. Fontos
esemény lesz, Nemessányi kiállítással, a II.világháború utáni magyar hegedűkészítők
kiállításával, különböző kulturális programokkal, Parlament megtekintése, Opera,
dunai hajóút, Roby Lakatos koncert, stb. Ezt a lehetőséget nekünk nagyon ki kellene
használnunk a programjainkban,
- Baki Róbert: tervbe vettük, hogy nemzetközi kópia versenyt írunk ki a találkozó
idejére, Baráti Kristófnál lévő Stradivári hegedűre, fotók, nyomtatás készült, de nem
tudtuk megszerezni a tulajdonos engedélyét,
- Rácz Pál véleménye, nem kell verseny zsűrivel, szubjektív dolog a hangzás, Tokióban
részt vett egy kiállításon, ami hasonló a Mondomusica-hoz, a hangzás versenyt a
közönség döntötte el egy hegedűművész játéka alapján,
- Délczeg Zoltán: a szakmai ügyek hiányoznak, szakmai tartalommal kell kitölteni az egyesületi munkát,
- Semmelweis Tibor: a Duna TV-ben volt hangzás verseny, szerinte is a szakmai jellegű munka hiányzik, ami nem csak pénz kérdése,
- Lendvai Tamás: vannak fontos, szakmai rendezvények, amelyeken senki nem jelenik meg a tagok közül. Legutóbb pld: a MÜPA-ban tartott szombati rendezvényen csupán a szervezők, rendezők és az előadók voltak jelen. Ez a mérhetetlen közöny érthetetlen, és nagy kárt okoz az egész szakmának. Továbbá rendkívül sajnálatos, hogy ez az érdektelenség a többi szövetség, valamint a zenészek, hangszerészek, érintett intézmények és iskolák részéről is fennáll!!!!
- Tassyné beszámol arról, hogy részt vett egy tanfolyamon könyvelőnkkel együtt, melyen az új Civil törvény érvénybe lépő követelményeiről, a gazdálkodás civil szervezetekre is érvényes számviteli szabályairól és a civil szervezetek vezetőinek felelősségéről tartott előadást egy jól felkészült okleveles adószakértő. Nagyon sok teendő van, magasak a követelmények, aktualizálni kell az Alapszabályzatot, el kell készíteni a különböző egyéb szabályzatokat, Szervezeti és Működési Szabályzatot, Számviteli Politikát, Pénzkezelési Szabályzatot, Adománygyűjtési Szabályzatot, Leltár és Selejtezési Szabályzatot, stb. El kell készíteni az Etikai Kódexet is.
6. Vezetőségválasztás
Dr. Janda Balázs elnök megállapítja, hogy a választásra jogosult létszám a felfüggesztett tagok levonásával 36 fő, a határozatképes létszám 19 fő.
A jelenlévő létszám 17 fő, így a taggyűlés nem határozatképes. Szükséges a vezetőválasztó taggyűlés elhalasztása ill. megismétlése. A következő közgyűlést 2013 elején, februárban javasolja a jelenlévő tagság megtartani, addig ügyvezető elnökséggel működik tovább az egyesület.

További javaslatok, kritikák:
- Délczeg Zoltán: az elnökségi tagokra szavazzunk jelölteket, tartalmat adjunk a szakmai munkának, munkamegosztást kell kialakítani,
- Semmelweis Tibor: program kell, elképzelés kell a további munkára, az egyesületi munkát eddig főleg 4 fő csinálta: Kónya, Baki, Lendvai és Tassyné,
- Dr.Janda Balázs: elfogadja a kritikát, de ő az alulról szerveződés, a munkamegosztás híve, szívbéli elnök nem tudott lenni, lehet, hogy szakmabeli alkalmasabb lenne, több időt nem tud az egyesületi munkára fordítani,
- Kónya Lajos: fiatalítani kellene, de amíg nem tudunk jobbat választani, így kell folytatni,
- Tassy András: a szervezet – élő szervezet mintájára működik, fej nélkül nem működik, olyan személyiség kell, akit elfogad a tagság, és aki közelíteni, összefogni tudja a különböző embereket, aki szerves tagja tud a közösségnek lenni. Ha nem tudunk magunk közül választani ilyen személyt, akkor külső személyt kell választani, át kell újra gondolni a fuzionálás lehetőségét is. A Világszövetség képviselői jönnek Magyarországra jövőre, ez minden hangszerkészítőt kell, hogy érintsen, a találkozón minden hangszerkészítőt képviselni kell.
- Rácz Pál: nehéz a szakmát összehozni, nagyképűség van, irigység van, leképeződik az ország gazdasági-társadalmi helyzete saját szakmánkban is.
- Semmelweis Tibor: a következő tisztújító közgyűlést nagyon jól elő kell készíteni.
- Lendvai Tamás javasolja, hogy Tassyné költségeit pénzügyi lehetőségünk szerint fizesse az Egyesületünk. Jelenlévők elfogadják és havi 20eFt-ban állapítják meg.

Végül titkos szavazással jelölteket állítottunk, amelynek eredménye:
- elnöknek: dr.Janda 10, Lendvai és Tassy A. 2-2, Semmelweis és Mezei 1-1 szavazatot kapott, de csak dr.Janda Balázs fogadja el a jelölést,
- alelnöknek: Lendvai 13, Baki 3 és Mezei 1 szavazatot kapott, Mezei nem fogadja el,
- titkári-pénztárosi teendők ellátására Tassyné 17 szavazatot kapott.
A következő taggyűlés pontos időpontját a későbbiekben határozzuk meg.
k.m.f.


…………………………… …………………………… …………………………
levezető elnök jegyzőkönyv vezető jegyzőkönyv hitelesítő

További képek itt:http://hangszereszszovetseg.hu/index.php?view=category&catid=63&option=com_joomgallery&Itemid=16&lang=hu

Please Belépés to join the conversation.

Time to create page: 0.216 seconds
Powered by Kunena Forum