JEGYZŐKÖNYV A 2016.05.03 TAGGYŰLÉSRŐL

More
7 years 4 months ago #46 by hangszer
JEGYZŐKÖNYV

A Magyar Hangszerész Szövetség Egyesület

2016. november 29-i Taggyűléséről

Helyszín: LFZE Hangszerészképző Szakközépiskola

1064 Budapest, Vörösmarty u. 35.

Kezdési időpont: 2016. 11. 29-én 17 óra

Jelen vannak: külön íven szerkesztett jelenléti ív szerint 20 fő rendes/társult tag, 1 fő pártoló tag és

2 fő tiszteletbeli tag, igazoltan távol 3 fő.

A taggyűlés levezető elnöke Kónya Lajos elnök, aki köszönti a jelenlévő tagokat.

A levezető elnök a jegyzőkönyv vezetésére felkéri Tassy Andrásné titkárt, hitelesítésre Lendvai

Tamás és Tassy András tagokat.

Tassyné kéri a jelenléti ív aláírását. A jelenléti ívet a tagok aláírták.

A szavazóképes tagság 40 fő, figyelembe véve a kilépetteket és a tagdíjhátralékok miatti törölteket,

valamint az igazolt távollévőket és a még meg nem szavazott új belépőket.

Az érvényes alapszabály szerint a taggyűlés határozatképes.

Napirendi pontok:

1. Beszámoló a Hangszerész Szövetség 2016. évi működéséről, programjairól.

Előadó: Kónya Lajos elnök

2. Pénzügyi helyzetünk és a tagdíjfizetési hátralékok.

Előadó: Tassyné Marika titkár

3. Új tagjaink bemutatása, megszavazása.

Előadó: Kónya Lajos elnök

4. Jövőbeni terveink, 2017 évi program lehetőségek.

Előadó: Kónya Lajos elnök

5. A zeneiskolák hangszerellátottsága, hangszerjavítási lehetőségek

Előadó: Baki Róbert alelnök

6. A Hangszerészképző iskola helyzete

Előadó: Lendvai Tamás alelnök

7. Kapcsolataink erősítése BKIK-val és zenei intézményekkel, programlehetőségek

Előadó: Semmelweis Tibor tiszteletbeli elnök

8. Egyebek.

1. Kónya Lajos a 2016.évi működésünkről beszámol, megjegyezve, hogy ebben az évben főleg

más szervezetek által rendezett programokhoz csatlakoztunk:

- májusban Szecsődi Ferenc hegedűművész-professzor ismét megszervezte „A Magyar

Hegedű Ünnepe”című rendezvénysorozatot, amelyre kiállítóként tagjaink közül is meghívott

hangszerkészítőket, a kiállított hangszereinken meghívott hegedűművészek koncerteztek,

- a júniusban meghirdetett Kézműves Kiállításra és vásárra a Vajdahunyad-várba csak ő és Baki

Róbert küld minden évben hangszert, ajánlja a tagságnak is,

- az augusztusi hangszerkészítő verseny Szászrégenben sajnálatos módon idén elmaradt, csak a

magyarok jelentkeztek, így törölték a rendezvényt,

- szeptember 1-jén a BKIK rendezésében és finanszírozásával hangszer kiállítással egybekötött

ünnepélyes évnyitóra került sor a Hangszerészképző Szakközépiskola fennállásának 25 éves

évfordulója alkalmából, díjak kiosztására is sor került a BKIK munkatársai részére, az

évnyitón Roby Lakatos és együttese adott koncertet, majd állófogadással zárult az ünnepség,

- szeptember 22-24- én részt vettünk a Károlyi kastélyban rendezett hangszerkiállításon,

a háromnapos Quartissimo VII.Vonósnégyes Fesztivál programjain a hangszerkiállítás

mellett zeneművészeti és zenetörténeti konferenciák, előadások,  vonósnégyes

hangversenyek és diákkoncertek voltak, mi 28 hangszert állítottunk ki, Semmelweis Tibor és

Tassy András előadást tartott.

2. Tassyné beszámol az MHSZE pénzügyi helyzetéről és a 2016. évi gazdálkodásáról:

- november 29-i állapot szerint pénztárban 55eft, a bankszámlán 663eFt, betétben lekötve

571eFt van, összes pénzeszköz 1289eFt, a tagdíjtartozás 376eFt.

- ez évi bevételeink tagdíjakból 210eFt, működési pályázatból 250eFt, SZJA1%-ból 57eFt,

összes bevétel 524eFt, ráfordításaink könyvelési díjból, útiköltség térítésből, pályázati és

egyéb költségből állnak, összesen 418eFt, így várhatóan 2016 év 150eFt nyereséggel zárul.

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőtől kaptunk levelet, amely szerint elfogadják és

lezártnak tekintik a 250eFt felhasználásáról készült beszámolónkat.

3. Kónya Lajos bemutatja új tagunkat Orsós Tamás hangszerkészítőt, (Varga Balázs mesterét),

aki 2003-ban végzett a Hangszerész iskolában, Uraiújfalun céget alapított, vonós hangszerek

készítésével, javításával foglalkozik.

1/2016.11.29. számú határozat: A taggyűlés egyhangúan megszavazta az új belépőt.

4. 2017.évi terveinkhez Kónya Lajos kéri, hogy a tagság mondjon javaslatokat.

- Juhász Zoltán javasolja, hogy a MÜPA-val vegyük fel a kapcsolatot állandó, vagy

időszakos kiállítás rendezésére, sok zenész, híresség koncertezik ott, ismerjenek meg

bennünket, vigyék hírünket,

- Lendvai Tamás javasolja, hogy szervezzünk továbbra is közös szakmai kirándulásokat,

hangszerkészítők, hangszermúzeumok látogatására az MHSZE és az iskola részvételével,

- Baki Robi kéri, nézzünk utána, lehet-e a TAHO-t fogadnia az egyesületnek ilyen célra,

- Tassyné tájékoztatást ad arról, hogy Angelica Károlyi grófnő felajánlotta segítségét a

kiállításon, hogy részt tudjunk venni a párizsi Musicora kiállítás és vásáron, ezért

levelezést folytatott a Párizsi Magyar Nagykövetséggel, milyen feltételekkel tudnánk ezen

részt venni, hogyan tudnának támogatni. Ők megadtak minden kapcsolatot, küldtek

ajánlatot 15m2-es stand bérléshez, de anyagi támogatást nem tudnak nyújtani, megadták

kihez fordulhatunk ez ügyben. Kedvezményesen már csak a 2018 évire jelentkezhetnénk,

ez hasonló a cremonai Mondomusicához, árban is.

5. Baki Róbert elmondja, hogy a Művészeti Szakközépiskolák Szövetsége megbízásából

végezték el a felmérést Semmelweis Tiborral, 13 konziban jártak: pld. Pécsett, Szegeden,

Debrecenben, Győrben és Budapesten, összesen 66 iskolában. A felmérés célja a

hangszerellátottság és a hangszerállomány felmérése volt esetleges összevonási lehetőségek

megállapításához. Ők a helyi hangszerkészítőket is bevonták szakértőként. Megállapítható, hogy

különböző az egyes konzik hangszerellátottságának színvonala, minősége, nagy hiányosságokat

tapasztaltak a nyilvántartásokban, van ahol nem tudják különválasztani a zenei általános és a konzi

állományát, nem azonos a hangszer értéke a nyilvántartottal, stb. Van ahol szükség van javítási

munkára, van olyan iskola, ami jól felszerelt. A legtöbb helyen nincs pontos leltár, több helyen nem

mutattak meg mindent.

- Cseke László véleménye szerint sokkal komolyabb felmérésre lenne szükség, zongorás

szakértőként nem volt senki bevonva, amit a többi zongorakészítő tagunk is nehezményez, és

különösen azért, mert valószínű, hogy az ezzel kapcsolatos közbeszerzési kiírás is azért hozza a

Kawai RX6-os műanyag mechanikás zongorát, mert szakértő nem volt bevonva. A közbeszerzési

pályázatkiírásban szereplő magyar készítők megjelölését helyesnek tartja, mert így végre hazai

készítőktől vásárolnak a konzik, de a műanyag mechanikás zongorát nem szabad intézményeknek

venni.

- Semmelweis Tibor elmondja, hogy ez két dolog, a MÜSZA adta ki a megbízást a felmérésre,

a 300 mill.Ft-os taneszköz beszerzési pályázatot pedig a Nemzeti Foglalkoztatási Alap, a képzési

alaprész 2014. évi központi kerete terhére írta ki középfokú zeneművészeti intézmények részére.

Ebből nyerte a Bartók konzi 2015-ben a legtöbbet, 130millFt-ot, és még 6 konzi. A közbeszerzési

pályázatot a KLIK írta ki. A megbízás csak egy felmérés volt, sok helyen nem volt leltár.

- Cseke László mondja, hogy aki kiírta a közbeszerzési pályázatot, annak valaki mondta, hogy

milyen minőségű hangszerre írja ki, ki írta ki a pályázatot? A KLIK nem von be szakértőket?

Bemutatja a 2016.11.24-én kiírt 2016/S 227-413191 Ajánlati/részvételi felhívást Árubeszerzésre

dokumentumot. A felhívás készítői névre szólóan adják meg az elvárt minőséget a vonós

hangszereknél, a zongoránál típust és gyári számot írtak ki referenciaként. Tudomásom szerint meg

is büntették 1millFt-ra a KLIK-et.

- Lendvai Tamás véleménye szerint, ez hibás értelmezés, mert a pályázatot kiíró azt írja elő, hogy a

pályázónak a gyári számot is meg kell adnia (természetesen ez is szakmailag elfogadhatatlan

kitétel), egyébként a KLIK-ket meg kell keresni és szakmai tárgyalást kérni.

- Délczeg Zoltán szerint, ha van egy MHSZE, a mi Szövetségünk, elvárható lenne, hogy az

képviselje érdekeinket, minimum információt adjon a tagjainak, hogy van ilyen árubeszerzési

pályázat.

- Baki Róbert szerint figyelni kell a pályázatokat, ő külön fizet pályázatfigyelő céget, az

információt ne csak az elnökségtől várják, hanem a tagok is adják át az elnökség felé.

A 300mill. Ft-os pályázatról szóló cikket feltettük a honlapunkra is.

Ezek után vita alakult ki az információk átadása, a szakértők bevonása és az egyes szereplők, az

ajánlattevők érdekkülönbségét illetően. Végül abban megegyezés született, hogy az MHSZE-nek a

tagok érdekeit kell képviselnie és informálnia kell minden lehetőségről.

6. Lendvai Tamás elmondja, hogy a Hangszerész iskola helyzete továbbra sem javul, a

túlélésért küzdenek. A fenntartónál a legminimálisabb oktatási eszközökért és anyagokért is küzdeni

kell. Lassanként számolni, tervezni kell a várható nyugdíjazásokkal is, és az ebből fakadó tanár-

utánpótlással. Szeretné, ha továbbra is lenne lehetősége a tanulóknak, tanároknak közös szakmai

utat szervezni az MHSZE tagjaival, a BKIK részvételével, támogatásával és pályázati támogatással.

7. Semmelweis Tibor elmondja, hogy a BKIK és a Szövetség közötti kapcsolat jól működik

mind a szakképzéssel, mesterképzéssel ill. a szakmai rendezvények szervezésével kapcsolatosan.

Változások vannak a szervezetben, ill. a funkciókat betöltő személyekben.

A Kamara támogatta és a jövőben is támogatja a Szövetséget, ha lesznek méltó, értelmes, jó

programok, olyan, mint pld: a szeptember1-i évnyitó ünnepség és koncert.

8. Egyebek: Tassyné lezárja a tagdíjak beszedését.

Kónya Lajos elnök összefoglalóként azt kéri a tagoktól, hogy vegyenek részt minél többen a

kiállításokon és a programok kialakításában, valamennyi napirendi pont megtárgyalására tekintettel

bezárja a taggyűlést.

Budapest, 2016. november 29.…………………………………………….. …………………………………….

Kónya Lajos Béla Tassy Andrásné

Az Egyesület elnöke Titkár, jegyzőkönyvvezető

…………………………………………….. …………………………………………

Lendvai Tamás Tassy András

Jegyzőkönyv-hitelesítő Jegyzőkönyv-hitelesítő

Please Belépés to join the conversation.

Time to create page: 0.210 seconds
Powered by Kunena Forum