Jegyzőkönyv a 2017.szeptember 18-i taggyűlésről

More
6 years 8 months ago #50 by tassymari
JEGYZŐKÖNYV
A Magyar Hangszerész Szövetség Egyesület
2017. szeptember 18-i Taggyűléséről


Időpont: 2017. szeptember 18. hétfő 16 óra
Helyszín: Hangszerészképző Szakközépiskola
Budapest, Vörösmarty u.35.

Jelen vannak: külön íven szerkesztett jelenléti ív szerint 16 fő rendes/társult tag, 1fő pártoló és 3 fő tiszteletbeli tag, összesen 20 tag, valamint meghívottként Szerényi Béla, a Magyar Hangszermíves Céh elnöke.

Blaszauer Róbert alelnök köszönti a tagokat és felkéri Tassy Andrásné titkárt a taggyűlés levezetésére, valamint a jegyzőkönyv vezetésére. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Lendvai Tamást és Tassy Andrást kéri fel.

Tassy Andrásné megállapítja a jelenlévők közül 16 fő szavazásra jogosult, valamint Cseke Gábor szabályos, teljes körű meghatalmazással képviseli 2 fő zongora és 1 fő cimbalomkészítő tagtársunkat. Két fő külföldön tartózkodik, 1 fő több, mint 2 éves tagdíjelmaradás miatt nem szavazhat. A jelenleg érvényes Alapszabályunk szerint a taggyűlés 13 fővel határozatképes.

Napirendi pontokban a sorrendi változtatást a jelenlévők elfogadják:
1. Szecsődi Ferenc bemutatkozása, tervei, „ars poetica”-ja
2. Együttműködés a társszervezetekkel
3. Tagfelvétel.
4. A KLIK és a Minisztérium képviselőivel történt találkozások ismertetése, valamint néhány gondolat a jövőbeni lehetőségekről
5. A Számvizsgáló és Érdekvédelmi, valamint az Etikai Bizottságok megválasztása
6. 2017 programok :
- Kiállítás a Károlyi Kastélyban Fehérvárcsurgón
- Egyéb javaslatok, felkérések (Kálmán Imre emléknapok Siófok, stb)
7. Tagdíjfizetés, pénzügyi helyzet.

1. Tassyné felkéri Szecsődi Ferenc elnök urat a bemutatkozásra és elképzelései, tervei ismertetésére.
Szecsődi Ferenc hegedűművész, a Szegedi Tudományegyetem Zenetudományi Karának tanszékvezetője, a Magyar Művészeti Akadémia tagja. Elmondja, hogy 13 éve kiállításokkal, hangszerbemutatókkal hirdeti a magyar hegedűket és a hangszerkészítőket, amelyeken a készítők hangszerein koncertezik. Minden hangversenyén bemondja, hogy magyar hegedűn játszik. A Duna TV-ben nagy sikerű hegedű hangzásversenyt játszott élő közvetítésben, majd a Szent István Király Konziban, 2016-ban pedig az általunk szervezett rendezvénysorozaton a Duna Palotában. A Bartók Béla Konziban 2015-ben, legutóbb a Vigadóban rendezte meg 3 napos rendezvénysorozatát, a Magyar Hegedű Ünnepét és még ebben az évben a zeneiskolai tanárok versenyét is. A fiatal tehetségeket és az idős mestereket támogatja. „Élni és élni hagyni”, ez a fő alapvetése, a zenei nevelés és a zenei művelődés kiterjesztése. A Hubay Alapítvány legfőbb támogatója. Hubay Jenő összes művét CD-re vette Kassai István zongoraművésszel. Jövőre a magyar hangszerek ünnepét szeretné megrendezni vonós, pengetős, fúvós, billentyűs kortárs hangszerekkel, kortárs zenékkel a Vigadóban, kibővítve képzőművészeti kiállítással, koncertekkel, borkóstolóval.
Legnagyobb problémának tartja a közönyt a zenészek, zenetanárok, zenekarvezetők részéről egy-egy magyar hangszerkiállítás megrendezésénél, vagy a múlt híres magyar hangszerkészítőiről, zeneművészeiről, zeneszerzőiről való megemlékezésnél.

2. Együttműködés a társszervezetekkel.
Blaszauer Róbert bemutatja Szerényi Béla hangszerkészítő mestert, az Óbudai Népzenei Iskola igazgatóját, akit a jövőbeni együttműködés lehetőségeinek megbeszélése miatt hívtunk meg. Közös programokat szeretnénk szervezni, komoly és népzenei koncerteket hangszerbemutatóval, kiállítással az iskolában. Ehhez célszerű közösen pályázni támogatásokra, a kiírásokat minden szakosztályból figyelni kell.
Szerényi Béla tájékoztatást ad az iskola működéséről a tagságnak,
Az Óbudai Népzenei Iskolának 22 tanára és 230 növendéke van, a magyar zenei anyanyelvet, a népi hangszereket tanítják. Magyarországon 170 helyen van népzenei oktatás.
A szakma nehéz időszakot élt át a civil szférában, fő kérdés, milyen módon tudják befolyásolni a piaci érdekeket. Az egyéni és a közösségi érdekek összeegyeztetéséhez ki kellett alakulnia kik akarnak együtt dolgozni, és ki kellett alakítani a jól működő szervezetet. Most jött el az idő az együttműködésre, de csak akkor, ha van konkrét megvalósítandó cél, pld: kiállítás-rendezvény, vagy szakmapolitikai kérdés, amihez megegyezés kell.
A szakmai programokat egyeztetve ki kell alakítani a pályázási technikát.

3.Tagfelvétel.
Szabolcsi Miklós fafúvós mester, a Corpus Music Shop egyéni cég ügyvezetője belépési nyilatkozatot adott be egyesületünknek. A taggyűlésen nincs jelen.
Blaszauer Róbert ajánlja és kéri fel Rácz Pált ajánlásra.
A hozzászólásokban többen elmondják ellenvéleményüket Stovasszer ügyével kapcsolatban, ami még nem lezárt, a bíróságon I. fokon pert nyert, de a hozzátartozók fellebbezése miatt a peres ügy folytatódik. A tagok nagy többsége határozottan ellenzi felvételét szakmai etikai kérdés miatt.
Lendvai Tamás megjegyzi, ha csak gazdasági okokból kívánunk tagokat felvenni és nem vesszük figyelembe a szakmai etikai megfelelőséget, ő nem kíván az egyesületben tovább dolgozni.
Szilágyi Miklós elmondja, hogy a 70 fős Fúvós Hangszerész Céh Egyesület határozottan elítélte a Stovasszer név használatát Szabolcsi Miklós tárogatóiban. Ez etikailag elfogadhatatlan.
Szecsődi Ferenc elnök úr kérdésére, hogy tett-e már valamit az egyesületben, vagy az egyesület érdekében, a válasz nemleges.
Tassyné titkos szavazásra bocsátja a kérdést, az eredménye:

2017/10. Határozat: 14 nem, 3 igen és 2 tartózkodó szavazattal a tagság elutasítja
Szabolcsi Miklós belépési kérelmét.

4. A KLIK és az EMMI szakembereivel folytatott tárgyalások
Blaszauer Róbert elmondja, hogy még a szabadságolások előtt Szecsődi Ferenc elnök úrral és Délczeg Zoltánnal együtt tárgyaltak a KLIK egyik vezetőjével, Csomós úrral, aki megfelelőnek tartana szakmai együttműködést és kérte, hogy készítsünk magunkról portfóliót, milyen területen, milyen szakmai munkában ajánljuk magunkat.
Délczeg Zoltán elmondja, hogy a KLIK azt kéri, készítsen az egyesület egy olyan portfóliót, amiben leírjuk, hogy milyen tevékenységet, felügyeletet tudunk vállalni, mivel ők szakmailag nem értenek a hangszerekhez, hangszerbeszerzésekhez. Már készült egy összeállítás a vonósok és a billentyűsök részéről, a fúvósok részéről sajnos még nem. Szükséges a tagság véleménye, szakmai hozzáállása. 2017-ben megváltozott a KLIK szervezete, a központ csak ajánlásokat tehet, a tankerületi központok írják ki a pályázatokat. A szakmai szervezet ajánlását a tankerületeknek, a zeneiskoláknak figyelembe kell venni.
Blaszauer Róbert elmondja, hogy a múlt héten személyes egyeztetés alapján írásban meghívtuk a mai taggyűlésre az Emberi Erőforrás Minisztérium stratégiai osztályvezetőjét, Lebanov József urat, de sajnos váratlanul lemondta a részvételét.
Ifj.Boros Mátyás hozzászólásában röviden ecseteli a múltbeli „pályáztatást” és az érdekérvényesítési jogot, megfelelő embernek egy telefon sokat jelentett.
Délczeg Zoltán szerint szükséges lenne egy részletes szakmai felmérés a zeneiskolák hangszerállományáról, mit érdemes javítani, mit kell lecserélni, hol szükséges új hangszerek vásárlása, ehhez pénzügyi finanszírozás is kell.
Blaszauer Róbert elmondja, hogy a Bartók konzi igazgatójával, dr.Benkő Szabolccsal tárgyalt az MHSZE-vel való együttműködésről, a lehetséges közös programokról, szakmai rendezvények szervezéséről. Infót kért a hangszerfelmérésről is, az igazgató úrnak nem áll módjában azt kiadni.
A KLIK-kel a portfóliónk alapján szerződést köthetünk ilyen és ehhez hasonló szakmai feladatokra, ehhez megvan a pénzforrás, ezzel a szakembereknek munkalehetőséget teremthetünk.
Több milliárd Ft kihirdetésre került hangszerbeszerzésre a különböző zeneművészeti intézmények számára, a hangszerállomány fejlesztésre, aminek várhatóan nagy hatása lesz a teljes magyar zenei életre. Már elindult a közbeszerzés a zongorával, az idő sürget, fel kell készülni.
Cseke Gábor elmondja, Balog Zoltán Miniszter úr bejelentette, hogy pályázatokat írnak ki az iskolák zenei oktatásának fejlesztésére, még Kocsis Zoltán javasolta, minden zeneiskola kapjon zongorát, ez 500 db zongora, de még nincs semmi konkrétum.
Szecsődi Ferenc elmondja, mennyire nincs kialakult jó rendszer a magyar hangszerek eladásában a közintézmények részére, és a hangszerkészítők sem „kollégálisak” ezen a téren. Negatív tapasztalata volt az, amikor javaslatára az Operaház magyar hangszereket szándékozott vásárolni az általa szervezett kiállításon részt vett hangszerekből, de a mustra teljes káoszba torkollott az ott megjelent hívatlan készítők miatt. A beszerző kihátrált, a vásárlás meghiúsult.
Rácz Pál hozzáteszi, esetleg az ő hegedűjét, amit Párizsban elad, kétszeres áron vásárolják vissza itthon valamelyik intézményben.
Szerényi Béla elmondja, hogy népművészeti vonalon is hasonló a helyzet, telefonon odaszólnak.
Fontosnak tartja a szakmai javaslat kidolgozását 4 fő területre: alapfokú, középfokú és felsőfokú képzési szintre, valamint állami kincstári(?) szint. Először az alapfokú képzés hangszerparkjával kéne foglalkozni. Van egy olyan szakmai csoport, akik ezt a munkát el tudják végezni, ehhez meg kell határozni kik, mennyi munkával, mennyi idő alatt tudják felmérni és ez mennyibe kerül.
Így pozicionálja magát ez a társaság, mindenkinek fog belőle jutni, aki ebben munkát vállal.
Ezzel már komolyan veszik a szakmát, kell egy lista a szakemberekről, ki mit vállal.
Délczeg Zoltán a kérdés csak az, csináljuk-e tovább, amit elkezdtünk?
Cseke Gábor szerint mindenképpen.
Blaszauer Róbert elmondja, hogy a XVIII. kerületi iskola igazgatójával is beszélt erről. Jó dolognak tartaná, érdemes lenne rendbe tenni a javítás kérdését, nem kéne mindig új hangszerre költeni.
Szilágyi Miklós vállalja, hogy a fúvósok is elkészítik az ajánlást.

2017/11. Határozat: a tagság egyetért azzal, folytassuk a KLIK-kel és az EMMI-vel
megkezdett tárgyalásokat és az MHSZE portfólióját készítsük el.

5. Számvizsgáló és Ellenőrző Bizottság és az Etikai és Érdekvédelmi Bizottság tagjainak megválasztása.
Tassyné elmondja, hogy törvényi előírás, valamint részben összeférhetetlenség, részben tagi átminősítés miatt szükséges tagokat választani a bizottságokba. Zsibók István pártoló tag lett, Juhász Zoltán alelnök, Bogschütz István pedig felmentését kéri, visszavonulni kíván.
A tagok javaslatai alapján, figyelembe véve a szakosztályok képviseletét, az érintettek egyetértésével a tagság az alábbiak szerint hoz döntést:

2017/12.Határozat: a Számvizsgáló és Ellenőrző Bizottság tagjainak egyhangúan
Cseke Lászlót, Héjja Jánost és Tóth Józsefet,
Etikai és Érdekvédelmi Bizottság tagjainak 1 tartózkodással 16
igennel Délczeg Zoltánt, Szilágyi Miklóst és Cseke Gábort
választja meg.
Mivel az Alapszabály szerint tisztségviselőnek csak rendes és társult tag választható, így dr. Tímár András továbbra is választott tagként nem, de besegítőként részt vehet a bizottsági munkában.

6. 2017 évi és jövőbeni programok
Blaszauer Róbert tájékoztatást ad a tervekről, elképzelésekről.
2017.09.22-24 Kiállítás a Károlyi Kastélyban, a programot mindenki megkapta, várhatóan 22-25 hangszert viszünk, hangszerkészítők Héjja, Délczeg, Tassy, Rácz, Lakatos, Kornis,Péteri, ifj.Kónya, Korán, Blaszauer, a hangszereket Héjja, Tassy és Blaszauer szállítja le, minden este vonósnégyes koncert lesz, majd ezt követően Károlyi Angelika grófnő fogadást ad, várjuk tagjainkat.
Siófoki Kálmán Imre emléknapokra meghívást kaptunk okt.24-29-ig rendezendő hangszerkiállításra, túl rövidnek tartjuk a felkészülési időt,
2018-tól minden évben szeretnénk egy szakmai napot rendezni, ezt már egyeztette a Bartók Béla konzi, a Szent István konzi és a Weiner Leo konzi igazgatójával, ősszel lenne szeptember végén-október elején, pénteken, tanítási szünettel, először a Bartók konziban: kiállítás, hangszerpróba, javítási munkák bemutatása és hangversenyek.
Lendvai Tamás megjegyzi, hogy a Hangszerészképző iskola fennállásának 20.évfordulóján megalapította a Hangszerek Napja rendezvénysorozatot, amely hagyomány teremtő kezdeményezés volt, ezt folytatnánk a közös rendezvényekkel.
az Óbuda Népzenei iskolával sorozatot indítanánk népzene-komolyzene koncertekkel és hangszerbemutatókkal, ehhez kapcsolódhat Rácz Palin keresztül a cigányzene-komolyzene is, a téma még kidolgozás alatt, lehetséges, hogy az Óbudai Társaskörben is lenne lehetőség kiállításra, rendezvényre kapcsolódva a Krúdy napokhoz.
További javaslatokat várunk a tagságtól.
A pályázati lehetőségeket fel kell kutatni ezekhez a programokhoz, célszerű lenne ehhez sikerdíjas pályázóírót keresni. Mind a kiállításokhoz, zenei rendezvényekhez vannak pályázatok, valamint CD kiadványhoz is, amit szóróanyagként tudnánk használni. Ezt meg kell fontolni.

7. Tassyné ismerteti az egyesület pénzügyi helyzetét.
Banki pénzállomány 951eFt, pénztár 15eFt. A bankból 173eFt értékben költöttünk számítógépre szeptemberben, mivel beérkezett az NEA működési pályázaton nyert 450eFt támogatás, amelyből 150eFt-ot számítógépre költhettünk. Papp Szabolcs informatikus tagunkkal megbeszélve mindent, az ő javaslatára megvettem egy HP számítógépet Windows10 operációs rendszerrel és egy Brother nyomtató-szkennert. A teljes adatállomány átmentését a régi gépemről a napokban befejezem.
Eddig 2014 óta minden évben kaptunk 50-60eFt-ot SZJA1% felajánlásból, sajnos ebben az évben 5170,-Ft-ot kapunk. Ez a 10-ede az eddigieknek, pedig fontos lenne továbbra is a támogatás, támogatók, szponzorok szerzése.
A körbeadott táblázatokon látható a tagdíjtartozás, összesen jelenleg 466eFt. A taggyűlést megelőzően beszedtem 71eFt-ot. Kérem a tagokat a tartozás rendezésére banki utalással.
2017/13.Határozat: a taggyűlés elfogadja a pénzügyi beszámolót.

Tassy Andrásné valamennyi napirendi pont megtárgyalására tekintettel bezárja a taggyűlést.

Budapest, 2017. szeptember 18.


……………………………………......... …...……………………………………
Szecsődi Ferenc Tassy Andrásné
az Egyesület elnöke Titkár, jegyzőkönyvvezető………………………………………… …………………………………………
Lendvai Tamás Tassy András
Jegyzőkönyv-hitelesítő Jegyzőkönyv-hitelesítő

Please Belépés to join the conversation.

Time to create page: 0.199 seconds
Powered by Kunena Forum