Tájékoztató a 2020.11.16.-i elmaradt taggyűlés témáiról

More
3 years 4 months ago - 3 years 4 months ago #55 by tassymari
Tájékoztatás
az elmaradt 2020. november 16-i taggyűlés napirendi pontjaiban felsorolt témákról

Tisztelt Tagok!
A tájékoztatót és a beszámolót az alábbiakban adjuk meg.

1. A járvány miatt a kormány további biztonsági előírásokat léptetett életbe, ezért a taggyűlést nem tartottuk meg.
Tassy Andrásné titkár: Taglétszámunk jelenleg: rendes és társult tag 40 fő, pártoló 3 fő, tiszteletbeli 19 fő. A szavazóképes létszámból 3 fő külföldön él.
Két tag jelentkezett tagnak: Horváth Flórián amatőr hegedűkészítő, 2019. 12.09-én.
Markó Botond vonós, pengetős hangszerész, 2020. 08.11-én.
Szabályzatunk szerint a felvételüket a taggyűlés dönti el, ez nem volt lehetséges. Két hangszerész mester ajánlását kértük tőlük, amit még nem kaptunk meg.
Markó Botondot sokunk ismeri, Baki Róbert hangszerkészítő mester műhelyében dolgozik, részt vett a Nemessányi kópiaverseny előkészítésében, nála eltekinthetünk az ajánlástól, de a tagdíjbefizetést kérjük sürgősen rendezni.
Több éves tartozása van: Fóris Gergelynek 36eFt, Rácz Barnabásnak 24eFt és Tóth Józsefnek 36eFt. Szabályzatunk szerint, ha év végéig nem pótolják, tagságukat törölni kell.


2. Beszámoló a koronavírus járvány miatti kormányzati támogatás megvalósításának jelenlegi helyzetéről, a beadott pályázatról.
A Magyar Közlöny 135. számában jelent meg:
A Kormány 1290/2020.(VI.5.) Korm. határozata a koronavírus világjárvány kulturális, művészeti szférát érintő hatásának enyhítéséről.
A táblázat 5. pontja:
Hangszervásárlás és hangszerjavítás támogatási alap a magyar hangszerkészítők és hangszerkereskedők megsegítésére (Magyar Hangszerész Szövetség) 60 millió Forint.
Felelős: a pénzügyminiszter.

Szecsődi Ferenc elnök:
Kedves Tagtársak!
2020. augusztus végén érkezett a hír, hogy a Magyar Köztársaság Kormánya 60.000.000 Ft-ot ajánl fel a magyar hangszerkészítők, hangszerjavítók, hangszerkereskedők megsegítése céljából. Ezt az összeget szövetségünk részére szánták, ám mint azt Vashegyi Györgytől, a Nemzeti Kulturális Tanács elnökétől megtudtam, három intézmény: a Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla Művészeti Kara, a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kara és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem a kedvezményezettje. Én rögtön tiltakoztam a Zeneakadémia támogatása miatt, hiszen ez az intézmény az elmúlt években más forrásokból már bőséges támogatásban részesült. Azt a választ kaptam, hogy a Zeneakadémiát nem lehet kihagyni.
Előre leszögezem, hogy Vashegyi György elnök úrral kiváló a kapcsolatom.

Megkezdődött az igények felmérése. Szeptember első két hete azzal telt el, hogy kapcsolatot találjak a Zeneakadémia felé. Nem volt egyetlen felelős beosztású embert sem, aki felvállalta volna a tanszékek megkeresését. Végül Fekete Gyula rektorhelyettes úr kijelölt egy koordinátort, akivel szeptember 15-én felvettem a kapcsolatot. Mint kiderült, teljesen tájékozatlan az ügyben. Ígéretet tett, hogy egy héten belül eljuttatja hozzám a hangszerbeszerzési- és javítási igényeket.

Szegeden egyszerű dolgom volt, mert hamar összeállt a lista a beszerzendő hangszerekről. Ehhez szükség volt az oktatók és tanszékvezetők segítőkész közreműködésére.

Pécsett már nem volt ilyen egyszerű a helyzet. Az ottani dékán Vas Bence - akivel szintén jó a kapcsolatom - nem tudott egyezségre jutni a kar oktatóival. Ők tubát, basszus trombitás, szaxofon akartak vásárolni, de erről többszöri személyes egyeztetés után sem sikerült őket lebeszélni. Ekkor elnökségi ülést hívtunk össze a hangszerész szövetségben, ahol az az egyöntetű döntés született, hogy mivel ezek a hangszerek csak külföldről szerezhetők be, nem felel meg a támogatási követelményeknek.

Közben a Zeneakadémiáról nem jelentkeztek, egy héten keresztül hiába kerestem a koordinátort, aki vissza se hívott. Mikor erről Vashegyi elnök urat tájékoztattam, visszavonta a Zeneakadémia támogatását, s a felszabadult összeget szétosztották a másik két intézmény között.

Telt- múlt az idő, de a pécsi intézménnyel többszöri személyes találkozót követően sem sikerült megegyezni. Később kiderült az egész támogatási kiírás fonáksága. Amennyiben a megítélt összeg a rendelkezésünkre áll, az igényelt hangszerek a Hangszerész Szövetség tulajdonába kerülnek, melyeket használatba vételi szerződéssel lehet a szegedi és pécsi intézmények részére átadni. Rögtön felmerül a kérdés: ki vállal felelősséget az állagmegőrzésért, ki ellenőrzi a hangszerek állapotát olyan módon, ahogy ez az állami hangszerek esetében történik.
Ezzel a konstrukcióval a Magyar Hangszerész Szövetség olyan terhet vállalna magára, amely meghaladja anyagi és adminisztratív lehetőségeit. Vashegyi elnök úr ezen érveket meghallgatva arra az álláspontra jutott, hogy további lépéseket tesz -az eredeti célkitűzés megtartásával – a felmerült problémák megoldására.

Kérem minden tagtársunk türelmét, hogy a járványhelyzettel is súlyosbított időszakban legyenek megértőek. Amint újabb konkrétumot tudok, azonnal tájékoztatom a tagságot.
Vigyázzunk magunkra és egymás egészségére, üdvözlettel
Szecsődi Ferenc
elnök
Blaszauer Róbert alelnök hozzászólása:
Mivel aktívan részt veszek az előkészületekben, ezért felelősnek tartom magamat is a jelen helyzetért.
Szeretném egyértelművé tenni az álláspontomat minden tagunk számára.
Kihangsúlyozom, hogy nem a mi tétlenségünk az oka a késedelemnek. Tudjuk, hogy a szakma megsegítésére most van szükség és nem valamikor.
Aki jól akarja értelmezni a KÖZLÖNY sorait, az tudja, csak az fogadható el számunkra, ha kitartunk amellett, hogy a megjelent határozatban a magyar hangszerkészítők, javítók és kereskedők a kedvezményezettek!!! / természetesen azok a kereskedők akik jelen helyzetben magyar hangszerekkel kereskednek /. Nem kívánunk olyan igényeket támogatni, amely külföldről behozott hangszerekkel gyarapítanák néhány zenei intézmény hangszerparkját. Szeretnénk megértetni mindenkivel, hogy ez a lehetőség a MAGYAR HANGSZERÉSZ SZAKMA MEGSEGÍTÉSÉRE jött létre!!!
Blaszauer Róbert

3. Tájékoztató a koronavírus járvány miatt nehéz helyzetbe került vállalkozók részére adózási kedvezmény iránti kérelmek beadásáról (adózási, ÁFA kérelmek és javaslatok EMMInek, Pénzügyminisztériumnak)
Blaszauer Róbert alelnök:
Bemutatom a két elküldött levelet, amire a mai napig nem kaptunk választ, sőt nemhogy
választ, de befogadó visszajelzést sem!


4. Beszámoló az MHSZE pénzügyi helyzetéről és a tagdíjfizetésről.
Tassy Andrásné titkár:
November 19-i állapot szerint: bankszámlánkon 642.740 Ft, betétben lekötve 571.828 Ft,
pénztárban 46.081 Ft van. Ez összesen 1.188.649 Ft.
Éves tagdíjból és 1% Szja-ból származó bevételünk 282.237 Ft.
Kiadásaink (nyomtatvány, avast, internet, könyvelés, útiköltség, bankköltség.) 278.093 Ft.
Tagdíjfizetési elmaradás 390.000 Ft.
Ha megoldódik év végéig a bírósági nyilvántartásból már törölt alapítvány fennmaradt
alaptőkéjének átutalása, azzal cca.800eFt-tal nő a bevételünk.
Ha nem, akkor a Hangszerészképző Szakközépiskola tanulmányi kirándulásához az
alapítványi támogatást megelőlegezve adott cca.200eFt támogatás az MHSZE költsége.

5. Tájékoztató „A Magyar Hangszerészképzésért Alapítvány” lezárásáról
Lendvai Tamás alelnök
Az Alapítvány megszüntetésének folyamata rendkívül lassú. Több éve húzódik.
Jelenleg a Fővárosi Törvényszéknél " van a labda".
Amint lezárul a folyamat, az Alapítvány összes fennmaradó pénzét a Szövetségnek
szeretnénk átruházni.
Tassy Andrásné hozzászólása
A bírósági nyilvántartás egyéb során az alábbi bejegyzés olvasható:
A megszűnést megállapító határozatot hozó bíróság megnevezése, a határozat száma:
Fővárosi Törvényszék 125.Pk.61.063/1997/31.
Jogerőre emelkedésének napja: 2018. június 30.

6. 2020. évre tervezett programok megvalósítása, halasztási lehetőségek és tervek 2021-re:

6.1 Magyar Hegedű Napja a Vigadóban
Szecsődi Ferenc:
Sajnos az idei Magyar hegedű ünnepe elmaradt, pedig ismét nagyszerű programot találtam ki. A 2019-es eseménynek nagy sajtóvisszhangja volt, megjelentünk több alkalommal az M1, M5 és Hír Tv csatornákon, valamint utólag is született egy cikk a Stradivari versenyről. Ez utóbbi megmérettetése az új magyar hegedűknek különösen nagyszerűen sikerült, hiszen mint ismeretes mind az öt mestereink által készített remekmű legyőzte az 1731-ben készült nagy olasz mesterét. Tudomásom szerint mind az öt hangszert azóta eladták. Az egyik első helyezett iránt Ausztráliából jelentkeztek és szép összeget fizettek érte. 2021-re is megvan az időpont, ezúttal is június első hétvégéjén rendezzük meg a szokásos helyszínen, a Pesti Vigadó Északi termében. Szeretettel várom a vonós hangszerkészítő mestereket, hogy bemutassák a legújabb munkáikat.

6.2 Kiállítás lehetősége MÜPA-ban
Juhász Zoltán:
Kedves mindenki!
Ha még emlékeztek, tavaly felvetődött a gondolata, hogy egy többé-kevésbé állandó kiállítást jó lenne berendezni a MÜPA-ban. Ez ügyben a Robival tárgyalást kezdeményeztünk Káel Csaba vezér-igazgatónál, ami létre is jött. A megbeszélésünk végén ígéretet kaptunk, hogy egyeztet a kollégáival és tájékoztat a döntéséről. Sajnos a mai napig részéről semmiféle megkeresés nem történt, ezért (értve a „ csend”-ből) az ügyet negatív irányban eldöntöttnek tekintjük. Sajnálom……
Juhász Zoltán
aranykoszorús hangszerész mester

6.3 Kiállítás a Károlyi kastélyban
Metzker Pál:
Beszámoló a 2020. szeptember végén megrendezésre került „Nemzetközi vonósnégyes fesztivál”-ról, Fehérvárcsurgó, Károlyi Kastély
Az előző évek állandó programjaihoz képest most némi változás történt. A… járvány miatt. Ugyanis a nyár elejére tervezett kertészeti és virágkiállítás is erre az időpontra lett áthelyezve. Tökéletes volt Károlyi Angelica szervezése, a kastély személyzetének hozzáállása, segítőkészsége és pontossága. Köszönet érte! A biztonsági szolgálat emberei nem engedtek be csak gyalog. A harminc hangszerrel teli autót nem vihettem be, de hála a jó szervezésnek fél óra alatt ez is megoldódott, így nem kellett dolgavégezetlenül hazajönnöm.
Blaszauer Róberttel már az előkészületekben, és azóta is rendszeres volt a kapcsolatom, így minden zökkenőmentesen folytatódott. Az ő állványai és az általam készített installációkon felállított 23 hangszer kellemes látványt nyújtott a látogatóknak. Vittem természetesen gyermekek számára is kézbe vehető hangszereket, melyeket mindenki élvezettel használt, fényképezett.
Nagyon színvonalas és fantasztikus élmény volt a rendezvény délutáni zenekarainak fellépése, a művészekkel való találkozás. Jó érzés volt a közreműködőkkel, és az érdeklődőkkel együtt muzsikálni, kérdéseikre válaszolni.
Ebédidő, szabadidő nem volt mert a körülbelül 2900-3000 vendég csaknem mindegyike bejött a kiállítást is megnézni, a három napos rendezvény alatt.
Az esti vonósnégyes koncertek is telt-házas koncertek voltak, és az előtte-utána való beszélgetések, együtt zenélések jó érzéssel töltöttek el. Kapcsolatépítésnek is tanulságos volt ez a gyönyörű hétvége.
Sajnálatos, hogy az előkészületekkel együtt eltelt kb. kettő hónap alatt SENKI sem érdeklődött a szövetség részéről a rendezvényről.
Külön köszönet Blaszauer Róbertnek és Károlyi Angelicának a rendezvény sikeres lebonyolításért.
Metzker Pál
Hegedűkészítő

6.4 Nemessányi kópia verseny
Baki Róbert:
Az eredetileg 2020.október16-18-ra tervezett versenyt a járvány miatt halasztanunk kellett.
A tervezett új időpont:

2021.Május 27-29. Nemessányi Sámuel Félix Nemzetközi hegedűkészítő verseny Budapesten.

Az aktuális információk a Nemessányi Sámuel International Violin Making Competition | Facebook oldalon olvashatók.


6.5 Hangszerek Hétvégéje
Blaszauer Róbert:
2020 nyár elején még lehetőséget láttam arra, hogy harmadik alkalommal is megrendezhetjük kiállításunkat a Bartók Konzervatóriumban.
Még a tanév sem kezdődött el, már tudni lehetett, hogy semmi esély nem lesz rá. Pedig az általam ismert tanárok és növendékek is várták.
Remélem érdeklődésük jövőre is kitart, bízva abban, hogy 2021-ben újra visszatérhetünk hétvégi programunkkal.

6.6 Nemessányi emlékkiállítás a Zenetörténeti Múzeumban
Blaszauer Róbert:
A tervezett emlékkiállítás szorosan kapcsolódna a kópia versenyhez. A járvány miatt nem tudjuk a megrendezés igazi időpontját. Baranyi Anna Igazgatónővel sokat egyeztettünk, és segítségével 6-7 eredeti Nemessányi Sámuel hangszert tudnánk bemutatni. Komoly szervezést igényel a hangszerek beszerzése, szállítása, tárolása, biztosítása. Mivel ez komoly költséggel is járna, biztosnak kell lennünk a végleges időpontban, hogy összeállíthassuk ezt a különleges kiállítást.
A csúszás ellenére már majdnem teljesen összeállt egy száz oldalnál valamivel terjedelmesebb kiadvány Nemessányi Sámuelről. Levelezések, feljegyzések, hangszerfotók. A könyvkiadáshoz a Zenetudományi Intézetnek még pénzre lenne szüksége, ezért szívesen vesz bármekkora támogatást. Igazgatónő örülne, ha a járványhelyzet ellenére, támogatni tudná valaki akár kis összeggel is a könyvkiadást. Cserébe a kiadvánnyal tudná viszonozni a segítséget. Ennek módjáról, lebonyolításáról keressétek Tassy Marikát.
Szövetségünk, az elnökség jóváhagyásával 50000 forintot különít el erre a célra.

6.7 Novemberi kiállítás a Vigadóban Szerényi Béla rendezésében
Blaszauer Róbert:
Szerényi Béla megkeresett egy közös kiállítás ötletével.
Most ezzel sem volt szerencsénk. November közepétől január közepéig tartott volna a Vigadó két
nagy termében. Szerettük volna az orgonától a modern és barokk hangszereken át a népi remekműveket bemutatni. Már készültek fotók, kisfilmek.  Az utolsó pillanatban a kormány határozott döntése véget vetett tervünknek.  
Kárpótlásul Szerényi Béla egy kiadványt szeretne, hangszer és műhelyfotókból és néhány már felvett kisfilmből.
Reméljük ez valóban megvalósul!

6.8 Tervek 2021-re
Szecsődi Ferenc:
2021-es egyéb tervekről nem tudok beszámolni, mivel a járvány miatt minden bizonytalan. Csak reménykedni lehet, hogy tavaszra javul a helyzet.
Tassy Andrásné kiegészítője:
Az idei évről halasztott és várható programok, tevékenységek:
a 60mFt-os támogatás felhasználásának lebonyolítása, a teljesítés elszámolása, a pályázatunk szerint határidő 2021.június 30.!
a Nemessányi kópiaverseny és rendezvény megvalósítása várhatóan májusban,
a Nemessányi emlékkiállítás és rendezvény a Zenetörténeti Intézettel,
a Magyar Hegedű Ünnepe a Vigadóban,
közreműködés Szerényi Béla hangszerek és műhelyek kiadványában,
részvétel az ismeretterjesztő rendezvényen a Károlyi kastélyban,
Hangszerek Hétvégéje a Bartók Béla konzervatóriumban.7. Egyebek: tagdíjfizetés.
Tassy Andrásné: Eddig 26 tagunk nem fizette be a tagdíjat, + a két tagjelölt, az összes tartozás így 390eFt. 3 főnek 1 évnél több tagdíjfizetési elmaradása van, ez 96eFt.
A tagdíjfizetési és tartozási táblázatot mellékelem.Tassy Andrásné titkár:
Bárkinek kérdése, hozzászólása, véleménye van a felsorolt témákban, azt tegye meg és küldje el e-mail-ben a téma és a felelős előadó megjelölésével az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre. Azonnal továbbítani fogom az érintetteknek.

Budapest, 2020.november 22. MHSZE Elnöksége
Attachments:
Last edit: 3 years 4 months ago by tassymari.

Please Belépés to join the conversation.

Time to create page: 0.222 seconds
Powered by Kunena Forum