Jegyzőkönyv a 2022.február 23-i közgyűlésről

More
2 years 3 months ago #57 by tassymari
JEGYZŐKÖNYV
A Magyar Hangszerész Szövetség Egyesület
2022. február 23-i Taggyűléséről


Helyszín: A taggyűlést konferenciabeszélgetés formájában elektronikus hírközlő eszköz útján tartjuk, ennek eszköze a Skype, mellyel lehetséges és egyben szükséges a felvétel rögzítése és megőrzése a Korona-vírus járvány kormányzati szabályozásának megfelelően.
Bejelentkezési kulcs: join.skype.com/hlgsQ47iixnU

Kezdési időpont: 2022. szerda, február 23. 17 óra.

Guminár Tamás elnök megnyitja a taggyűlést.

1. Köszönti a tagokat és felkéri a résztvevőket tagságuk azonosítására névbemondással, valamint el kell fogadtatni a taggyűlés megtartásának módját és videó felvételen rögzítését.

2022/1. határozat: a résztvevők nevük bemondásával és kézfelemeléssel elfogadják, hogy a taggyűlés elektronikus hírközlő eszköz útján
kerüljön megtartásra és a taggyűlésről videofelvétel készüljön.

2. Határozatképesség megállapítása
Tassyné: a szavazóképes tagság 47 fő. A taggyűlésen résztvevők száma: 19 fő, igazoltan távollévők száma 7 fő, határozathozatalhoz 47/2 +1, 25-7, azaz 18 fő jelenléte szükséges.

2022./2. határozat: a taggyűlés határozatképes.
(Melléklet a jegyzőkönyvhöz: jelenléti)

3. A jegyzőkönyvezéssel kapcsolatos feladatok meghatározása
A taggyűlés levezető elnöke: Guminár Tamás elnök
Jegyzőkönyv készítő: Tassy Andrásné titkár
Jegyzőkönyv-hitelesítő: Blaszauer Róbert alelnök és Tassy András

2022./3. határozat: a taggyűlés elfogadja a jegyzőkönyvezésre
megválasztott tagokat.

4. Guminár a napirendi pontok kiegészítése és elfogadása
A taggyűlés napirendi pontjai a meghívóban tervezett sorrendtől eltérően:
1. Tájékoztató az Egyesület 2021. évi gazdálkodásáról.
2. Tájékoztató az elmúlt évben megkezdett és elvégzett munkákról, a folyamatban lévő tevékenységekről.
3. Tájékoztató a Nemessányi könyvkiadásról
4. Tájékoztató a Nemessányi kópiaversenyről
5. Tagfelvétel.
6. Tagdíjfizetés és elmaradások.
7. Egyebek, kérdések.

Blaszauer javasolta, hogy az egyebekben beszéljünk az igazságügyi szakértői kérdésről is.

2022./4. határozat: a tagság elfogadja a napirendi pontokat.

1. Tájékoztató az Egyesület 2021. évi gazdálkodásáról.
Tassyné: ez év januárban átadtam a teljes analitikát, dokumentumokat a könyvelőnknek.
A 2021. évi mérlegbeszámolóval még nincs teljesen kész – a mérlegbeszámoló beadási határideje május 31- így csak az előzetes eredményről, a bevételek és költségek analitikájáról tudok beszámolni.
Bevételek: – tagdíjak 562eFt,
Mecenatúra támogatás 3050eFt, Semmelweis Tibor, Sebestyén Ernő, Benkő Szilárd 1-1 M Ft-tal, Kondász László 50eFt-tal támogatta egyesületünket,
SZJA 1% 48eFt, egyéb támogatás 25eFt,
Nemessányi könyvkiadási pályázatból 1 Mft,
Nemessányi könyvkiadásra magánszemélyek támogatása 1816eFt.

Kiadások: – Könyvkiadás nyomdaköltségére 1MFt
(részszámla),
– Rendezvényekre 477eFt (Hangszerek
Hétvégéje, Tárogató Világkiállítás, Workshop),
– nyomtató vásárlás, program bérlés 97eFt,
– ügyvédi munkadíj 160eFt,
– könyvelés 120eFt,
– útiköltség 240eFt,
– szakmai könyv fordítás 200eFt,
– egyéb működésre 156eFt.
A könyvkiadásra befolyt támogatásokat és kiadásokat teljes mértékben külön kell kezelni különösen tekintettel arra, hogy ez vállalkozási tevékenységnek minősül. A támogatásokból 2022-re fennmaradt összeg 1815eFt, amelyből 2022.januárban a grafikáért további 400eFt-ot fizettünk ki. A könyvkiadás költségeit a Bölcsészettudományi Kutatóközponttal, a Remenyi House of Music Ltd.-vel közösen, valamint a magánszemélyek támogatásaiból fedezzük. MHSZE pályázati pénzzel járul hozzá, valamint sok személyes munkával.
2021.december 31-én a bevételek és kiadások különbözete 4050eFt, a záró pénztár, folyószámla és betét állomány összege 5427eFt, tagdíj kintlévőség 242eFt.
Amint a könyvelőnk elkészül a mérlegbeszámolóval, kiküldöm a Számvizsgáló bizottság részére felülvizsgálatra, majd a tagságnak végleges formában a májusi közgyűlésre elfogadás céljából.

2. Tájékoztató az elmúlt évben megkezdett és elvégzett munkákról, a folyamatban lévő tevékenységekről.
Guminár Tamás: 1 éve lett elnök, fő célja a magyar hangszerkészítők megsegítése, annak elérése, hogy a szakma közvetlenül kapjon támogatást az államtól megrendelések, valamint a kulturális támogatás formájában.
2021-ben megkezdett munkák:
vlog készítés megkezdése egy teammel, sajnos a nyáron más megbízást kaptak, újabb teammel tárgyal,
részvétel Vaján a Tárogató Fesztiválon, Stowasser emléktábla avatáson, a Rákóczi Szövetséggel együttműködést alakítunk ki,
Bartók konziban workshop, és Hangszerek Hétvégéje rendezvény, Benkő Szabolccsal jó együttműködés, segítségével a jövőben tovább bővítjük a részvételi létszámot bekapcsolva az országban működő konzikat,
bejelentkezés a Magyar Zene Házába, idén még nem, de jövő tavasszal lehetőséget kaptunk rendezvényre. Bata András igazgató úr vár tőlünk egy tervezetet, milyen programokat szeretnénk megvalósítani, amivel bekapcsolódhatunk a programjaikba, Blaszauer Róberttel dolgozzák ki,
BKIK-val tárgyalás, együttműködés, támogatás, szakosztály kialakítása önkéntes tagokkal,
tárgyalás az Innovációs Minisztérium illetékesével a nemzetközi kiállításokon való részvételre,
a Nemessányi könyvkiadás előkészítése, egyeztetések, szerződéskötés bonyolítása, a könyv elkészítésének menedzselése, aktív részvétel a kialakításában,
a Nemessányi kiállítás és verseny idei előkészítése,
a hangszerészképzés problémáinak megvitatása és állásfoglalás, akcióterv a megoldásra fontos téma a jövőre nézve, eddig személyes viták voltak, megkérdőjeleződik a 0-dik éves szabályozatlan diákfoglalkoztatás, emelni kell a színvonalat, a vizsgáztatásnál ott kell lennünk, pályakövetési statisztika stb. A hozzászólók (Müller, Svajcsik, Lendvai, Blaszauer, Juhász) hosszasan kifejtették véleményüket erről. A taggyűlésen résztvevők egyetértettek abban, hogy a szakma és az oktatás képviselőivel személyes megbeszélésen meg kell vitatni ezt a témát, lehetőleg még márciusban.,
a minősítéshez elkészíttettük a Weisshaar könyv fordítását, még a lektorálás hátra van, ezt Rudnai Katalin vállalja,
célszerű lenne, és ezt kérte az elnök, hogy a többi szakma is készítse el alap könyvét a minőségi szakmai munka és munkafolyamatok leírásáról a hangszerkészítő műhelyek minősítéséhez.
Lendvai Tamás tájékoztatott arról, hogy
lezárult az Alapítvány végelszámolási folyamata, és hamarosan át fog utalni a számlánkra mintegy 600eFt-ot, amely természetesen továbbra is oktatási célú, ezért javasolta ennek felhasználását az iskolai oktatás utáni továbbképzés céljából,
bemutatta nemrég kiadott 240 oldalas zongora javításról szóló könyvét, amelyet Müller György lektorált, és alkalmas lehet a minősítésekhez. Ebben megerősítette Müller György is, minősítésre alkalmas, hiánypótló könyv. Guminár gratulált ehhez.

3. Tájékoztató a Nemessányi könyvkiadásról.
Guminár Tamás bemutatta a Nemessányi könyv nyomdai példányát, amely tartalmazza Nemessányi Sámuel életművét, kutatásait. Baranyi Anna óriási munkát fektetett bele, Erdélyi Sándor örököseitől és Nemessányi Lászlótól felkutatott hagyatékból autentikus anyagokat gyűjtött. A könyv tartalmaz mintegy 40 db Nemessányi hangszerről készített fotót, Reményi László (?) kutatásait. Ezek a munkák nincsenek beárazva, ezért nagy értékű könyvről van szó. Jelenleg a könyv kötés alatt, március 1-ig elkészül. A könyvkiadás költsége az árak tavalyi emelkedésével kb. 8MFt lesz. A könyv kiadását belföldi és külföldi intézmények, magánszemélyek, örökösök támogatták.
Péter Benedek 30 éve kiadott könyve a Hungarische Geigenbau hatással volt a magyar hangszerkészítők megismertetésére külföldön, és megemelte az árakat. Reméljük, ezzel a könyvvel is segíthetjük a magyar hegedűkészítők elismertségét.

4. Nemessányi kiállítás és verseny.
Guminár Tamás adott tájékoztatást Baki Róbert távollétében.
A Nemessányi kiállítás és verseny új időpontja: 2022.július 28-29-30.
A versenyre 70 fő regisztrált 17 országból. Nemzetközi zsűri lesz, elnöke Florian Leonhard.
Nagy szervezési munkát és előkészületeket követel a rendezvény, konferenciát, emléktábla koszorúzást, a zsűri tagoknak városnézési programot, stb. is tervezünk. A helyszín még nincs eldöntve, részben a Várban, részben a BKIK-ban. Baki Róbert és csapata több előkészületi munkát elvégzett már a korábbi évben, az elkövetkező hónapokban a feladatok megosztásával, jó szervezői munkával érhetjük el, hogy a rendezvény lebonyolítása flottul teljesüljön.

2022./5. határozat: jelenlévők elfogadják a 2021évi tevékenységről tartott beszámolót a mérlegbeszámoló kivételével, amelyre május közepéig újabb taggyűlést kell összehívni, valamint a 2022-re tervezett programokat, feladatokat.

5. Tagfelvétel
Guminár Tamás: a tavalyi év során újabb hangszerkészítők küldték el belépési nyilatkozatukat. Szabályzatunknak megfelelően taggyűlésen kell határozatot hozni felvételükről:
Benkő Szilárd, hegedűkészítő mester, aranyfokozatú mecénás, ajánló Guminár Tamás,
Fogas Viktor, gitárkészítő, klasszikus gitárokat készít, ajánló Nemessányi László,
Kováts Balázs, csembaló készítő mester, hangszer restaurátor, Szabó Zsolttal készített csembalót Zene Házába, ajánló Guminár Tamás,
Kovács Tibor, vonókészítő, Cremonában és Párizsban egy-egy mesternél tanult, Párizsban üzletet nyitott, most Győrben dolgozik, ajánló Guminár Tamás,
Svajcsik Péter, 10 éve végzett vonós-pengetős hangszerkészítő, Tóth Zoltánnál tanult, gitáros, 3 éve költözött az USA-ba, jelenleg Neshwille-ben dolgozik, itthon saját műhelye van, amit Erdős Róberttel alapított 6 éve, saját magát mutatta be,
Ujlaki Sándor, vonós-pengetős hangszerkészítő, klasszikus gítárt készít és javít, ajánló Nemessányi László.

2022./ 6. Határozat: a taggyűlés egyhangúlag megszavazta Benkő Szilárd, Fogas Viktor, Kováts Balázs, Kovács Tibor, Svajcsik Péter és Ujlaki Sándor felvételét.

6. Tagdíjfizetés és elmaradások.
Tassyné: 2021.december 31-én a tagdíj tartozás 242eFt volt. A 6 új tagunk közül már négyen befizették a tagdíjat. Az egyéni tartozások 1-2 év tagdíjtartozás, Rácz Barnabásnak 36eFt tartozása volt, a türelmi idő lejárt, így töröltük tagjaink sorából.
2022-re ismét kell tagdíjat fizetni, a jelenlegi taglétszám 55 fő, ebből 2 fő pártoló tag, az összes tagdíjkintlevőség a hátralékokkal együtt: 866eFt.
Kérte a tagokat tagdíjfizetési kötelezettségük teljesítésére.

7. Egyebek:
Tassyné javasolta Pap Szabolcs megbízását a honlap korszerűsítésére, rendbetételére és új, aktuális információk, adatok feltételére változtatható lehetőséggel. A különböző hatóságok, intézmények megkövetelik a honlap aktualizálását, a támogatók megjelenítését, stb.
Guminár Tamás tájékoztatást adott az igazságügyi szakértés kérdéséről. Régebben 4 fő látta el ezt a feladatot a hangszerész szakmában, Semmelweis Tibor, Erdélyi Sándor, Turcsák Tibor és ő. Általában peres esetekben volt rájuk szükség, többszöri szakértés, vita mindig volt. Ő visszaadta az engedélyt, közben változtak a feltételek, jelenleg egy igazságügyi szakértő van, Délczeg Zoltán.
További kérdések nem merültek fel.
Guminár Tamás elnök: bezárta a taggyűlést.


Pannonhalma, 2022. március 2.
Guminár Tamás Tassy Andrásné Blaszauer Róbert Tassy András
elnök jzk.vezető jzk.hitelesítő jzk.hitelesítő

Please Belépés to join the conversation.

Time to create page: 0.242 seconds
Powered by Kunena Forum