Jegyzőkönyv a 2022.május 25-i közgyűlésről

More
1 year 4 months ago #58 by tassymari
JEGYZŐKÖNYV
A Magyar Hangszerész Szövetség Egyesület
2022. május 25-i Taggyűléséről

Helyszín: A taggyűlést konferenciabeszélgetés formájában elektronikus hírközlő eszköz útján tartjuk, ennek eszköze a Skype, mellyel lehetséges és egyben szükséges a felvétel rögzítése és megőrzése a Korona-vírus járvány kormányzati szabályozásának megfelelően.
Bejelentkezési kulcs: join.skype.com/hlgsQ47iixnU
Kezdési időpont: 2022. szerda, május 25. 18 óra.

Guminár Tamás elnök megnyitja a taggyűlést.
Köszönti a tagokat és felkéri a résztvevőket tagságuk azonosítására névbemondással a határozatképesség megállapításához, valamint el kell fogadtatni a taggyűlés megtartásának módját és videó felvételen rögzítését.

2022.05.25./1. határozat: a résztvevők nevük bemondásával és kézfelemeléssel
elfogadják, hogy a taggyűlés elektronikus hírközlő eszköz útján
kerüljön megtartásra és a taggyűlésről videofelvétel készüljön.

Határozatképesség megállapítása
Tassyné: bejelenti Tóth Zoltán kilépését, így a szavazóképes tagság 52 fő. A taggyűlésen
résztvevők száma: 17 fő, igazoltan távollévők száma 2 fő, határozathozatalhoz 52/2 +1, azaz
23 fő jelenléte szükséges.

2022.05.25./2. határozat: a taggyűlés nem határozatképes, így ismételt
taggyűlést tartunk 15 perc múlva.
(Melléklet a jegyzőkönyvhöz: jelenléti)

A jegyzőkönyvezéssel kapcsolatos feladatok meghatározása
A taggyűlés levezető elnöke: Guminár Tamás elnök
Jegyzőkönyv készítő: Tassy Andrásné titkár
Jegyzőkönyv-hitelesítő: Szilágyi Miklós és Tassy András

2022.05.25./3. határozat: a taggyűlés elfogadja a jegyzőkönyvezésre
megválasztott tagokat.

Guminár Tamás: a napirendi pontok elfogadása
1. A 2021.évi Mérlegbeszámoló elfogadása
2. Tájékoztató a Magyar Hegedű Ünnepe rendezvényről
3. Tájékoztató a Nemessányi kópiaverseny tervezett programjáról
4. Tájékoztató az Alapítványi pénz átutalásáról, felhasználhatóságáról
5. Egyebek, tagdíjfizetés.

2022.05.25./4. határozat: a tagság elfogadja a napirendi pontokat.

1. A 2021.évi Mérlegbeszámoló elfogadása és tájékoztató az egyesület 2021. évi gazdálkodásáról.
Tassyné: A könyvelőnk elkészítette az átadott bizonylatok, számlák alapján a 2021. évi
mérlegbeszámolót, melyet kiegészítettem a közhasznúsági jelentéssel. A főkönyvi kivonatot és a kartonokat előzőleg kiküldtem a Számvizsgáló és Ellenőrző bizottság tagjaink, a mérlegbeszámolót a közhasznúsági jelentéssel együtt a tagságnak. A bizottság elnökétől levelet kaptam, amelyben elfogadásra ajánlják a 2021. évi mérlegbeszámolót a tagságnak. (Melléklet)
Részletezem a mérleg eredménykimutatása és az általam készített elemzési táblázat alapján a bevételeket és a kiadásokat.
Bevételek: – tagdíjak 562eFt,
Mecenatúra támogatás 3050eFt, Semmelweis Tibor, Sebestyén Ernő, Benkő Szilárd 1-1 M Ft-tal, Kondász László 50eFt-tal támogatta egyesületünket, 25 E Ft egyéb támogatás Adonyi befizetése a Hangszerek Hétvégéjén, amelyet elnökünk idei részvételnél javasol beszámítani,
SZJA 1% 48eFt, egyéb támogatás 25eFt,
Nemessányi könyvkiadási pályázatból 1 Mft,
Nemessányi könyvkiadásra magánszemélyek támogatása 1816eFt.

Kiadások: – Könyvkiadás nyomdaköltségére 1MFt (részszámla), a könyvelés
a grafikus számlát is 2021 évre vette, mivel a számla dátuma
2021.december, kifizetés csak 2022.januárban volt, ez 400eFt
különbözet a pénzforgalmi és az eredményszemlélet között,
– Rendezvényekre 477eFt (Hangszerek Hétvégéje, Tárogató
Világkiállítás, Workshop),
– anyagköltség, karbantartás, posta, reklám, rendezvényekre fel
nem osztott, maradvány: 189eFt, amiből 15eFt-ot januárban hibás
levonásért visszakértem Avast-tól,
– terembérlet, Excel program bérlés 63eFt,
– ügyvédi munkadíj 160eFt,
– könyvelés 120eFt,
– útiköltség 241eFt, 25eFt Tárogató Fesztiválnál,
– szakmai könyv fordítás 200eFt,
– egyéb működésre (nyomtató vásárlás) 49eFt.
A könyvkiadásra befolyt támogatásokat és kiadásokat teljes mértékben külön kezeljük. Támogatásokból 2022-re fennmaradt összeg 1815eFt, amelyből 2022.januárban a grafikáért 400eFt és márciusban 1463eFt-ot fizettünk ki, amelyet 48eFt-tal kiegészítettünk folyószámlánkról.
A könyvkiadás költségeit a Bölcsészettudományi Kutatóközponttal, a Remenyi House of Music Ltd.-vel közösen, valamint a magánszemélyek támogatásaiból fedezzük. MHSZE pályázati pénzzel járult hozzá, valamint sok személyes munkával.
2021.december 31-i mérleg szerinti eredmény 3651eFt, a bevételek és kiadások különbözete 4050eFt, a záró pénztár, folyószámla és betét állomány összege 5427eFt, tagdíj kintlévőség 242eFt.
A közhasznúsági jelentés tartalmazza a 2021. évi tevékenységeink, programjaink beszámolóját, az kritériumoknak szerinti megfelelőségünket.
Ezek alapján és a Számvizsgáló és Ellenőrző Bizottság javaslata alapján kérem a Mérlegbeszámoló elfogadását.

2022.05.25./5. határozat: a tagság egyhangúlag elfogadja a 2021. évi
Mérlegbeszámolót és Közhasznúsági jelentést.

2. Tájékoztató a Magyar Hegedű Ünnepe rendezvényről
Guminár Tamás: Szecsődi Ferenc idén is megrendezi a Magyar Hegedű Ünnepét a Pesti Vigadóban június 11-12-én, amelyen mi is részt veszünk új hangszerekkel.
Tassyné: a programplakátokat elküldtem e-mailben mindenkinek. Jelenleg 14-en jelentkeztek 17 hangszerrel, ebből 2 fő nem tagunk. Aki szeretne még kiállítani, jelentkezzen nálam.
Szecsődi Ferenc művész úr kéri, hogy a kiállítók és kísérőik nevét adjátok meg, mert 11-én reggel 9-re a kiállítás megrendezéséhez le kell adni a portán a névsort a bejövetelhez.
Az állványokat Héjja János hozza, molinóval, nevekkel. Kérjük segíteni felhozni a parkolóból.
A hangszerek elviteléről mindenki gondoskodjon és az elpakolásnál, rendezésnél is vegyen részt mindenki, nem a művészek feladata, ahogy tavaly történt. A termet 14 órakor kell átadni.
Nemessányi: sajnos tavaly változott a zárás ideje, ezért nem értek oda többen időben, a belvárosban parkolási gondok, forgalmi dugók vannak vasárnap ilyenkor. Idén reméljük nem lesz probléma.

3. Tájékoztató a Nemessányi kópiaverseny tervezett programjáról

Guminár Tamás: mintegy két évi halasztás után (járvány miatt) idén sikerül megrendezni ezt a versenyt, amely idén a legnagyobb szabású rendezvényünknek ígérkezik.
A versenyt Baki Robi találta ki, ő a fő szervezője, rendezője, társrendezőként csatlakozik hozzá az Egyesületünk és a Zenetudományi Intézet Zenetörténeti Múzeuma.
A tervezett program egyes részletekben még változhat, de a fő gerince már összeállt és ezzel Semmelweis Tibor aggályait is szeretnénk eloszlatni.
A rendezvény 2 napos, a verseny lebonyolítása mellett konferenciát, kiállítást és hangversenyt is rendezünk. Várhatóan 40-50 hangszer érkezik zsűrizésre, valamint 10-12 eredeti Nemessányi hangszer ki lesz állítva. A verseny helyszíne a Zenetörténeti Múzeum, a konferenciát és a díjkiosztó gálakoncertet a Karmelita kolostor termében szeretnénk megrendezni.
Baki Robi: valószínű nem lehet itt, mert óriási biztonsági követelmények vannak, ez nehezítené a rendezvény lebonyolítását. Ezért a Hagyományok Háza a biztosabb, ami a B verzió volt.
Guminár a programról:
június 29-én érkeznek a zsűri tagok, neves külföldi szakemberek,
június 30-án zsűrizés a múzeum földszintjén 16 óráig,
június 30-án a zsűrizés befejeztével fel kell vinni a hangszereket a kiállításra, ahol a verseny résztvevői szavaznak,
17 órakor megnyitó, a zsűri értékelése, a Nemessányi könyv bemutatása, a Mecénás oklevelek kiadása, este vacsora, moderátornak felkérjük Becze Szilviát.
július 1-jén konferencia, előadók Leonhard Flórián, ifj. Szemmelveisz Tibor, Draskóczy Gábor, valamint Baranyi Anna és Gombos László,
július 1-jén délután díjkiosztó gálakoncerttel és fogadással.
A hangszerek és a vitrinek szállításához, valamint az őrzéshez szükség van a Hangszerésziskola tanulóira, a nemzetközi mércével is emlékezetes eseményen részt venni jó alkalom lehet így is.
Fővédnöknek egy prominens személyt szeretnénk felkérni, folyamatban van a megkeresés.
Lendvai Tamás egyetért azzal, hogy részt kell venniük, de kötelezni nem lehet a tanulókat, a feladatok és a felelősség kérdéseit tisztázni kell.
Guminár Tamás: a könyvet a múzeumban Baranyi Annáék fogják árulni a bemutatót követően, MHSZEnek 150 könyve van, mi is fogjuk értékesíteni a következő rendezvényen. Megbíznunk egy könyvterjesztőt, aki nemzetközi szinten végzi az értékesítést, Amerikában Reményi Mihály végzi.
A könyv ára 200 EUR, de az első évben 30% kedvezményt adunk, 140 EUR.
Aki támogatta a könyvkiadást, és tagjaink ennél kedvezőbb áron kapják.
Tassy András: hogyan kell leadni a hangszert, mik a titkosítás technikai megoldásai?
Baki Robi: a külföldiek Baranyi Annáékhoz küldik postán a Várba, mivel nem tud mindenki jönni. A kínaiaknál megint van járvány, a kínai zsűri tag sem jön. A magyar versenyzők náluk is leadhatják a hangszert, ők szállítják a Várba. Az azonosítás a számla alapján lesz, amit a tokba kell beletenni.
A honlapon a Szabályzatban részletesen benne van minden.
Semmelweis Tibor: ezekkel az információkkal jobb a helyzet, de még sok kérdés van.
Mi van a hangtani zsűrivel, hogyan lesz a pontozás, ki adja össze a pontokat, kik vesznek részt az angol nyelvű előadáson, stb.? A közönségszavazás nagyon veszélyes, még mindig sok minden bizonytalan. Vigyázzatok, egy ilyen nemzetközi rendezvényt csak egyszer lehet elszúrni!
Guminár Tamás: nem a közönség fog szavazni, csak a verseny résztvevők, a benevezők.
Köszönjük a figyelmeztetést és várjuk a tanácsait, tapasztalatait.

4. Tájékoztató az Alapítványi pénz átutalásáról, felhasználhatóságáról
Tassyné: májusban beérkezett folyószámlánkra az Alapítvány fennmaradt értéke 620.339Ft.
Lendvai Tamás: a Magyar Hangszerészképzésért Alapítványt 1 millió Ft-tal Semmelweis Tibor hozta létre azzal a céllal, hogy kamataiból minden évben egy oktatót és egy tanulót díjazzunk.
Ez akkor nagy pénz volt, de a rendszerváltozással a kamatok lecsökkentek, ebből már nem lehetett díjazni, inkább költség merült fel, ezért be kellett zárni. Több évbe került a megszüntetése, a múlt hónapban született meg ügyvédünk segítségével a Törvényszéki végzés. Az ügyvédi és könyvelői költségek levonása után ennyi maradt. A továbbiakban is hangszerész orientált és oktatási célra lehet felhasználni, ezt az elfogadó nyilatkozatban is rögzítettük.
Guminár Tamás: az év eleji köztünk lezajlott csörtét remélem sikerült elfelejtetni Tamással, és kérjük, hogy a tervezett nyugdíjazása ellenére nem távolodik el messzire az iskolától, ahol 30 éven keresztül lelkesen dolgozott a hangszerészképzésért. Keressünk olyan megoldást, ami még fenntartja az iskolát. Az alapítványi pénzt Tibornak, Tamásnak köszönjük, felhasználásához kérjük a véleményüket.
Lendvai Tamás: köszöni az elismerő szavakat.
Semmelweis Tibor: köszöni a gesztust, de nem érti, miért nincs válasz a feltett kérdéseire.
Guminár Tamás: a Nemessányi verseny hivatalos kiírása szerint az a hangszerkészítő lesz a győztes, akinek hangszere a legjobban megközelíti az eredetit, ami elsősorban technikai szempontot jelent. Lesz hangtani zsűri, Falvay Attila, Pál István, Kádár István, Bónitz Márton, de gyakorlatilag nincs szerepe a hangtani zsűrinek, csak véleményt mond és jóváhagyja (vagy nem) a kiválasztott hegedűt.
Semmelweis Tibor: elköszön a tagoktól.

5. Egyebek, tagdíjfizetés.
Tassyné: kiküldtem minden tagnak a levelet a tagdíjhátralék rendezésére 23-án, aznap bejött 72eFt.
A hátralék összesen most 770,-eFt. Kérem a tagokat a tagdíjak befizetésére, ez a fedezete a működési költségünknek, nem a támogatásokból akarjuk fizetni, amit rendezvényekre szánunk.
A folyószámlánkon most 3491,-eFt, pénztárban 26,-eFt, lekötve 572,-eFt van.
Guminár Tamás: Tóth Zoltán gitárkészítő sajnos kilépett, nem volt gitáros program.
Nemessányi László: nem akarnak kiállítást, a megrendelés a fontos, nagyobb gitárkészítő cégeket szeretnének meglátogatni. Ígértünk állami finanszírozást, nem tapasztalják.
Nagy Márton: nehéz azokat kiállításra ösztönözni, akik nem készítenek hangszert, bővíteni kéne a fúvós szakosztályt.
Guminár Tamás: kéri a szakosztály vezetőket, adjanak ötleteket, a minősítéshez minden szakosztály készítse el a minősítő könyvet. Az állami finanszírozáshoz újra kell szervezni a kapcsolatokat.
A Zene Házában mindenkinek lesz helye a jövő évi kiállításon, ki kell találni, mit akarunk bemutatni, terméket, folyamatot, stb. Ötletek kellenek.

Guminár Tamás elnök: bezárja a taggyűlést.


Kmf.
Guminár Tamás Tassy Andrásné Szilágyi Miklós Tassy András
elnök jzk.vezető jzk.hitelesítő jzk.hitelesítő

Please Belépés to join the conversation.

Time to create page: 0.246 seconds
Powered by Kunena Forum