Elnökválasztó taggyűlés 2021.02.23

More
1 year 2 months ago #59 by tassymari
JEGYZŐKÖNYV
A Magyar Hangszerész Szövetség Egyesület
2021. február 23-i Taggyűléséről


Helyszín: A taggyűlést konferenciabeszélgetés formájában elektronikus hírközlő eszköz útján tartjuk, ennek eszköze a Skype, mellyel lehetséges és egyben szükséges a felvétel rögzítése és megőrzése a Corona-vírus járvány kormányzati szabályozásának megfelelően.
Bejelentkezési kulcs: join.skype.com/hlgsQ47iixnU

Kezdési időpont: 2021.február 23. kedd, 17 óra.

Tassy Andrásné bevezetője:

1. Köszönti a tagokat és felkéri a résztvevőket tagságuk azonosítására, valamint el kell fogadtatni a taggyűlés megtartásának módját és videó felvételen rögzítését.

2021./1. határozat: a résztvevők fényképes igazolványukat a kamerának felmutatják és kézfelemeléssel elfogadják, hogy a taggyűlés elektronikus hírközlő eszköz útján kerüljön megtartásra és a taggyűlésről videofelvétel készüljön.

2. Határozatképesség megállapítása
A taggyűlésen résztvevők száma : 29 fő, a határozathozatalhoz 21 fő jelenléte szükséges.

2021./2 határozat: a taggyűlés határozatképes.

3. A jegyzőkönyvezéssel kapcsolatos feladatok meghatározása
A taggyűlés levezető elnöke: Blaszauer Róbert alelnök
Jegyzőkönyv készítő: Tassy Andrásné titkár
Jegyzőkönyv-hitelesítő: Juhász Zoltán alelnök és Tassy András
Tassyné bemutatja új ügyvédünket, aki bekapcsolódott skype-on a taggyűlésbe: Dr. Balázs Péter Balázs.
4. Blaszauer Róbert köszönti a tagságot, ismerteti, hogy a taggyűlés időpontját megelőző napokban milyen változásokat mérlegeltünk a programban a második elnökjelölt jelentkezése miatt, magyarázatot ad a meghívóban jelzett módosításokról. Nem halasztjuk el a taggyűlést az újabb jelölt miatt, aki pár napja jelentkezett. A napirendi pontokban szereplő elnökségi tagok választását egy következő alkalomra halasztjuk. Hagyjuk meg a lehetőséget a megválasztott elnöknek, hogy programja végrehajtásához alakítsa csapatát.
A második részt az ügyvéd úr szerint 30 napon belül kell megtartani, ezt a taggyűlés folyamán meghatározzuk. Kéri, hogy mellőzzük a személyeskedéseket és eredményes választás legyen.

2021./3. határozat: a tagság elfogadja a napirendi pontokat.

5. Semmelweis Tibor: méltatja és megköszöni Szecsődi Ferencnek, aki kiváló művész, jó tanár, a hangszerészek pártfogója, csodálatos rendezvényeket szervezett és vállalta az egyesületünk irányítását. Köszönjük a tevékenységét, sajnáljuk, hogy ilyen váratlanul lemondott, az okát nem tudjuk.
Szecsődi Ferenc köszöni Tibor kedves szavait.

6. Elnökválasztás

Tassyné elmondja az elnökválasztás folyamatát, amit a meghívóban is leírt a tagok részére.
Juhász Zoltán kéri, hogy mindenki kapcsolja ki a mikrofonját.
Elnökjelöltek kiegészítése a programjukhoz:

Guminár Tamás hegedűkészítő mester, elmondja, hogy korábban már a régi szövetségben elnökségi tag volt, gyakorlata, tapasztalata van az elnökségi munkában.
Programját a pontok szerint részletezve mondja el. Legfőbb elve, hogy új megoldásokkal szeretné korszerűvé tenni az egyesületünk működését, új informatikai megoldásokkal, „Social media reklám – vlog”, pályázatokkal, új bizottságokkal, fiatalok bevonásával. Közelítsünk jobban a művészetekhez több zenész meghívásával, több közös rendezvénnyel, a művészekkel közös kiállítások rendezésével. Bővítsük tevékenységi kőrünket a TEAOR-ban, csatlakozzunk művészekhez közös pályázással. Terveiben fontos szerepet kap a jelenlegi hangszerész minősítési rendszer megújítása, "Grand cru" elfogadtatása, 2-3 évenkénti minősítés. Ezt a minőségbiztosítási rendszert részletesen ki kell dolgozni a hangszerészekkel együttműködve. Az Etikai bizottságot újjá kell alakítani. Fontos az oktatás átalakítása, az iskola reformja, fizetős nemzetközi iskolává fejlesztése. Koncertszervezést vállaljunk fel, a művészek a mi hangszereinken játsszanak. Ehhez közös pályázatokat készítsünk. Legyen párbeszéd, élénk szakmai élet. A fő célként tűzi ki, hogy minden tevékenységgel a hangszerkészítők érdekeit szolgáljuk.

Délczeg Zoltán, vonós-pengetős hangszerkészítő, elmondja, hogy az utolsó pillanatban jelentkezett, tagok felkérésére, biztatására. Hosszabb programleírást adott pontokba szedve, ezek alapján magyarázza és összehasonlítja Gumináréval. Legfőbb elvnek tartja az Alapszabályban leírtakat. Minden szakosztály, minden tag érdekeit képviselni kell. A levélben érkezett véleményekre is reagál. Guminár programpontjait elemzi. Célja minden szakmára kiterjeszteni a programokat, a megosztást fel kell számolni, motiválni kell a tagságot. 4 éves elnöki ciklust javasol. Elutasítja Guminár kritikáját az Etikai bizottságról. A hangszerkészítők és az üzletek összeforrnak. Jól érezze magát itt a tagság, de az egész tagság aktívan működjön együtt. Manager szemlélet kell, meg kell találni a forrásokat, jó kapcsolatot kiépíteni a kormányzattal. A beleszólás az oktatásba nem az egyesület hatásköre. Szecsődit méltatja, szégyen, hogy lemondott, magára hagytuk. A hangszercsere programra is rávetíti ezt. Nemcsak az elnöktől kell elvárni sok munkát, felelősséget.
Megtalálni a megfelelő személyeket a megfelelő feladatokra. Szolidaritás az irigységgel szemben.

Hozzászólások, kérdések:
Guminár: ma több olyan program található, ami kurzus, ahol fizetnek a résztvevők, de ez nem nekünk eredmény, mi csak kiállítunk, de nem adunk el. Ezt is kell folytatni a kapcsolatok miatt. De máshogy kell reklámozni magunkat, erre való a social media, a vlog. Nem 30 éves technikákkal, új technikák kellenek. Délczeg programjában nincs konkrétum, csak a 4 év, Blaszauer javaslata volt korábban. Ma nem vagyunk tényezők. Modern nyelvezet, módszer kell. Konkrét cselekvési tervet készített.
Délczeg: egy szeminárium és a fehérvárcsurgói program a vonósnégyesekkel (ahol kiállítottunk) teljesen más kérdés, én a szakmai fejlesztésre gondoltam, ahol a hangszerkészítők egy csapata összejön.
Guminár ebben a zenész és a hangszerkészítő kapcsolatát hiányolja. Be kell vonni a zenészeket a hangszerkészítés rejtelmeibe. Nem egyes hangszerek reklámját akarja, nem webáruházat akar.
Vita alakul ki kettőjük között az oktatás és szakmai minősítés témában.
Nemessányi László: Lendvai Tamást kérdezi az iskoláról, mivel szerinte nyitott a nemzetközi kapcsolatokra, hiszen külföldi diákjai is vannak.
Lendvai Tamás: igen nyitott volt, sok külföldi diák volt. De probléma a nyelvtudás, tudunk-e elég szakmai oktatót, ill. hogyan tanulnak a magyar diákok?
Semmelweis Tibor: az Arany koszorús díjaknál nem volt megvásárlás, de volt olyan eset, amikor illetéktelen adta ki. A két jelöltnél a kommunikáció és a becsatornázás a fő kérdés. A régi és mai nagy mestereknek nincs szükségük becsatornázásra. Rézfúvós kollégánk megtalálta a hangot, a megfelelő médiát. Méltatja az eddigi programokat, az egyesület működését. Fő kérdés: megtalálunk-e egy elhivatott elnököt, mögéje tudunk-e állni és mit tudunk megvalósítani a programokból. Ő tartózkodni fog, megváltoztatja a korábbi szavazását.
Blaszauer: mivel korában is lehetett szavazni, a két jelölt miatt újból lehet szavazni 7 óráig. Az utolsó szavazatát vesszük figyelembe annak, aki korábban már szavazott és módosítja.
Juhász Zoli: a programokban sok érthető pontot lát, javasolja, nagynevű zeneművészek, professzorok felkérését mester-kurzusokra, ahol mi kiállíthatunk. Ő külföldi kurzusokon részt vesz, és kemény pénzeket fizet azért, hogy kiállíthat náluk. De eredményes a számára. Nagyon sok emailt küldött ki, de abból nem jött választ.
Guminár: ez csak külföldön lehetséges, mert itthon nincs erre kereslet, nagyon költséges, de jó befektetés.
Juhász: egyesületként kellene megjelenni. A zenészek ki akarják próbálni a hangszert.
Müller György: Zolihoz akar hozzászólni, kereskedő-készítő között átfedések, de pályázati szempontból nagy különbségek vannak. Az oktatás kérdésében sokkal nagyobb teret, szerepet szán egy egyesületnek, vagy egy szövetségnek. Meggyőződése, hogy a fiatalokkal foglalkozni kell.
Délczeg: ő mindig a közösség érdekében próbált tenni az egyesületben.
Müller: a kereskedők részére az arány nem indokolt, nekik több a pályázati lehetőség elsősorban az iskolák új hangszer vásárlására, de fontos volna a javításra is. Kevesebb pénzből több új értéket hozhatunk létre. Az oktatás a szívügye. Nem hoztuk létre a fiatalok csoportját, nem az ő nyelvükön beszélünk, azért nincsenek itt.
Tassyné: vannak fiataljaink, akik szívesen dolgoznak velünk.
Kérésem, akik itt vannak azok is adják le a szavazatukat 19 óráig és kérdezem, hogy az elnökjelöltek is szavazhatnak?
Dr. Balázs: kéri a neveket, illetve az elnökjelölt nem szavazhat.
Semmelweis: szerint igen, az ügyvéd úr elfogadja.
Tassyné megadja a neveket, Varga Balázs nem tudott bejelentkezni, de messengeren szavazott, elfogadhatjuk-e? Az ügyvéd úr jóváhagyja.
Blaszauer: az oktatásnál nem gondolja, hogy a mostanit csomagként kell áthelyezni. Új iskolát is alapíthatunk, más iskolák is vannak ma már :Turcsák, vagy a csepeli iskola. A fiatalok jelen vannak, eddig is tettek az egyesületért, Nagy Márton, Molnár Csenge, Péteri Karcsi gyerekei is.
Nagy Márton: nagyon szívesen közreműködünk Csengével együtt a social médiában. Nem új iskolát javasol, hanem meglévőben kellene reformokat végrehajtani, a tananyagot kell elsősorban megújítani.
Tassyné: 19-kor zárjuk a szavazást, Andrással visszavonulunk ellenőrizni és összesíteni.
Blaszauer: tájékoztat arról, hogy Szecsődi elnök úrral az EMMI-ben tárgyaltak Ragály Misa osztályvezetővel, aki azt mondta, ha egy jó programmal előállunk, támogatják. A Zene Házában is szeretnénk bemutatkozni, a ma élő hangszerkészítők bemutatkozásának helye lenne, koncerteket is szervezhetnénk. A hangszereladásban segítenünk kell egymásnak, nem mindenki tud utazni külföldre, ahogy Juhász Zoli csinálja. Héjja Jánossal együtt mennek a Hollandiába, Németországba barokk hangszerkiállításra, kell egymást segítenünk, nem veszekedni kell.
Szecsődi: segíti a magyar Zene Házában jelenlétünket.
Kónya Lajos: jól érezte magát ezen az összejövetelen, de most el kell mennie.

7. Alapszabály módosítás

Blaszauer: módosítani kell az Alapszabályban a tisztségviselők megbízási időtartamát 4 évre. A tisztségekre jelentkezőknek, az ajánlásokra hosszabb időt kell hagyni, de le kell zárni egyértelműen a jelentkezési határidőt.
Dr. Balázs: most csak egy alapszabály módosítás van a 4 év, alelnökökre most nem szavaznak.
Javaslata: döntést kell hozni ezekről és arról, hogy a bizottsági tagokról is írásban lehet dönteni, ezeket mind egyszerre lehet változtatni, hasonló módon, mint a mai napon. 60 napon belül be kell benyújtani a változásokat, célszerű lenne ezen belül, és egyszerre megtenni a változások bejelentését.
Blaszauer: 30 napon belül megtesszük.

2021./4. Határozat: az alelnökválasztást, és a bizottsági tagok választását írásban, valamint az Alapszabály módosításairól a szavazást 1 hónapon belül, a maihoz hasonlóan, elektronikus hírközlő útján kell végrehajtani és egyszerre kell bejelenteni a változásokat a Törvényességi Felügyeletnek.

Tassyné bejelenti a szavazás végeredményét.
Megállapítja, hogy a szavazás e-mailben rendben megtörtént, a 41 szavazóképes tagból 35 tag szavazott az elnök személyére e-mailben. (Mellékletek a jegyzőkönyvhöz: jelenléti és szavazási)
35 szavazatból Guminár 22, Délczeg 10 szavazatot kapott, tartózkodott 3 fő.
A végeredmény Guminár Tamás hegedűkészítő mester az új elnök.
Gratulálunk!
2021./5.Határozat: a taggyűlés 22 igen, 10 nem és 3 tartózkodó szavazattal megválasztotta Guminár Tamást elnöknek.

Guminár. Köszöni, gratulál Délczegnek is, erős verseny volt, jobb volt így, két jelölttel. Tudja, hogy ez egy progresszív program, egyedül nem lehet végrehajtani, csak együttes, közös munkával lehet, aktívabb hozzáállást kér. Köszöni a bizalmat és az ügyvéd úr segítségét
Délczeg: Gratulál és kitartó munkát kíván.

Dr.Balázs: Rögzíteni kell a jegyzőkönyvben, mivel elhangzott, hogy e-mailben rendesen megtörtént a szavazás, hogy mindenkinek van email elérhetősége.
Másik kérdés a határozat hozatalnál felvetésre került, hogy ha van olyan tag akinek nagy tagdíj tartozása van ki kellene zárni, erről határozni kell.
A mai és a második taggyűlésről egy jegyzőkönyvet kell készíteni, a jegyzőkönyvet Tassyné megírja, a törvényszéknek megfelelő formában az ügyvéd úr rendezi.
A taggyűlés határozata:
2021./6. Határozat: a két időpontban zajló vezetőség választó taggyűlésről egy jegyzőkönyvet kell készíteni, a szavazáshoz minden tagnak
van e-mail elérhetősége.

Tassyné a nem fizetőket csak a szavazásból, a határozatképesség megállapításánál javasolta figyelmen kívül hagyni, nem kizárni. Az alapszabály tartalmazza a tagdíjfizetési kötelezettséget, az 1 évnél több évi tagdíj elmaradásnál kezdeményezhető a kizárás. Erről később dönteni kell.
Guminár legyünk egy kis türelemmel, nem fizetnek a tagok, ha nincs miért.
Tassyné: sok szép programunk volt, a tavalyi teljes leállás a járvány miatt volt, korábban sokan részt vettek, a programokban tevékenyen, ilyenkor meglódult a tagdíjfizetés.
Guminár: tudja, hogy sok program volt, működött az egyesület, azért is jött át a másik társaságtól 5 éve, mert az nem működött. A járvány miatt most hibernált állapotban vagyunk, de készüljünk fel az újrakezdéshez. Addig toleráljuk a tagdíj nemfizetést.

8. A 2020. évi mérlegbeszámoló ismertetése.

Tassyné: az egyesület könyvelőjével elkészítettük a 2020. évi mérlegbeszámolót.
Az eredmény kimutatást, a mérleget, a részletező bevétel-kiadás táblázatot, a 2020. évi cash-flowt és a tagdíjtartozásokat e-mailben 2021.február 19-én megküldtem a tagoknak.
Sajnálatos módon nem számolhatunk be programokról a járvány miatt.
Blaszauer: kéri pályáztunk ismertetését.
(Sajnos a videofelvételen hibás választ adtam (fáradtság miatt). Robinak igaza volt. Ha lehet, a jegyzőkönyvben módosítom, ha nem a II. részben javítom magam, Dr. Balázs ügyvéd úrral konzultálok.!!!)
Tassyné: 2019-ben pályáztunk 2020-ra a NEA pályázatán az EPER rendszerben, működési költségre kértünk, de nem nyertünk, várólistára kerültünk. 2020-ban a kormányrendeletben kiírt
60 mFt-os támogatáshoz elkészítettük a szükséges pályázatot, így az EPER-ben nem pályáztunk.
Sajnos azonban elvették az MHSZE-től a hangszerészeknek adott támogatást.
Erről kérem Blaszauer Robit, adjunk tájékoztatást, mert több levelet, kérelmet is írtunk.
2020-ban bevétel a tagdíjakból volt és egy minimális SZJA 1%. Csak a szükséges működési kiadásokra költöttünk. A kiadásokban minimalizáltuk az útiköltség térítést. Így 2020-ban pozitív az eredmény, előtte évben mínuszban voltunk.
Az eredménykimutatás szerint az összes bevétel: 450eFt, kiadás: 341eFt, eredmény: 109eFt.
Az év végén a bankszámlánkon 780eFt, lekötött betétben 572eFt, a pénztárban 25eFt volt. Tagdíjtartozás az év végén 204eFt volt.
Tájékoztatásul elmondja, hogy 2020.december 31-hez képest nincs sok változás, 2021.február 23-án a bankszámlán 752eFt, betétben 571eFt, pénztárban 35eFt van, tagdíjtartozás 174eFt.
Kéri a 2020.évi mérlegbeszámoló elfogadását.
.
2021./7.: A 2020. évi Mérlegbeszámolót jelenlévők egyhangúlag
elfogadják.

Blaszauer: tulajdonképpen folyamatosan írjuk a leveleket, de nehezen érkezik egyáltalán válasz.
Nemcsak támogatás ügyben, ÁFA csökkentés ügyben Iványi Péternek volt ötlete, stb.

9. Egyéb tájékoztatók

Lendvai Tamás: 2021 januártól megkötöttük a bérleti szerződés a Zeneakadémiával, mely szerint a székhelyünkön, a Régi Zeneakadémián a termet minimális összegért béreljük. Ez 15eFt egy évre.

Guminár Tamás bejelenti, hogy március 10-én legyen a konferencia beszélgetés Semmelweis Tibor 80 éves születésnapja alkalmából. Köszöntés és a taggyűlés II. része így egy alkalommal lesz.
Tassyné és Blaszauer Róbert megköszöni az ügyvéd úr aktív jelenlétét.
.
Blaszauer Róbert bezárja a taggyűlést.


2021.március 5

Blaszauer Róbert Tassy Andrásné titkár
alelnök jegyzőkönyv készítő

:
Juhász Zoltán alelnök Tassy András tag
Jegyzőkönyv-hitelesítő Jegyzőkönyv-hitelesítő

Please Belépés to join the conversation.

Time to create page: 0.201 seconds
Powered by Kunena Forum