JEGYZŐKÖNY a 2021.03.10-i vezetőség választó taggyűlésről

More
1 year 2 months ago #60 by tassymari
JEGYZŐKÖNYV
A Magyar Hangszerész Szövetség Egyesület
2021. február 23-i Taggyűlés folytatásáról 2021.március10-én.


Helyszín: A taggyűlést konferenciabeszélgetés formájában elektronikus hírközlő eszköz útján tartjuk, ennek eszköze a Skype, mellyel lehetséges és egyben szükséges a felvétel rögzítése és megőrzése a Korona-vírus járvány kormányzati szabályozásának megfelelően.
Bejelentkezési kulcs: join.skype.com/hlgsQ47iixnU

Kezdési időpont: 2021.március 10. szerda, 17 óra.

Guminár Tamás elnök megnyitja a taggyűlést.

1. Köszönti a tagokat és felkéri a résztvevőket tagságuk azonosítására névbemondással és személyi igazolvány felmutatásával, valamint el kell fogadtatni a taggyűlés megtartásának módját és videó felvételen rögzítését.

2021.8. határozat: a résztvevők nevük bemondásával fényképes igazolványukat a kamerának felmutatják és kézfelemeléssel elfogadják, hogy a taggyűlés elektronikus hírközlő eszköz útján kerüljön megtartásra és a taggyűlésről videofelvétel készüljön.

2. Határozatképesség megállapítása
Tassyné: mivel február 23.óta egyesületünkből 3 fő kilépett, (Cseke László, Délczeg Zoltán és Szecsődi Ferenc), a szavazóképes tagság 38 fő. A taggyűlésen résztvevők száma: 22 fő, a
határozathozatalhoz 38/2 +1 fő jelenléte szükséges.

2021./9. határozat: a taggyűlés határozatképes.
(Melléklet a jegyzőkönyvhöz: jelenléti)

3. A jegyzőkönyvezéssel kapcsolatos feladatok meghatározása
A taggyűlés levezető elnöke: Guminár Tamás elnök
Jegyzőkönyv készítő: Tassy Andrásné titkár
Jegyzőkönyv-hitelesítő: Blaszauer Róbert alelnök és Tassy András

2021./10. határozat: a taggyűlés elfogadja a jegyzőkönyvezésre megválasztott tagokat.

4. Guminár Tamás elnök üdvözli a tagságot és közli a szomorú hírt, Marosvári László aranykoszorús mester, kiváló kollégánk elhunyt, 72 évet élt. Nagyra becsülöm őt, 1 éve beszéltem vele. Vidékre költözött, gazdálkodott, de hangszereket is készített, legutóbb brácsákat. Nehéz élete volt, Nyugodjék békében! Emlékét megőrizzük.

Vidámabb témával folytatjuk, Semmelweis Tibor, tiszteletbeli örökös elnökünk ma 80 éves.
Akik itt ülnek és hangszerkészítők, lényegében neki köszönhetik azt, hogy bepillantást nyertek a szakmába, generációkat tanított arra, hogy mi az a hangszerészet. Nagy szeretettel köszöntjük Tibort, Isten éltesse sokáig! A Magyar Hangszerészetért Életmű díjat adjuk neked, amit a Te tiszteletedre alapítottunk és amit Juhász Zoltán személyesen már átadott neked a mai napon. Sok boldogságot, jó egészséget kívánunk!
Sebestyén Ernő hegedűművész professzor is köszönti.
Semmelweis Tibor: ez számára egy különleges nap, a világ minden részéből kapott üdvözleteket, de a Szövetség ajándéka különösen meghatotta, hiszen a Hangszerész Szövetség az élete értelmét adja. Köszöni a kitüntető életmű díjat. Szeretné ő is ezt az ajándékot viszonozni. Két módját találta, az egyik, hogy beszélt az Orgonakészítők Szövetsége elnökével, Paulus Frigyessel, hogy lépjenek be a mi Szövetségünkbe. a Pécsi Orgonakészítő gyár tulajdonosával is beszélt, akinél 50 fő dolgozik, hogy ők is lépjenek be hozzánk. Ez még nem biztos, de hajlik rá. Ezen kívül még van egy ajándéka, ami neki örömet okoz, hogy adhatja, 1millió Ft-tal támogatja a Szövetségünket, amit bármilyen célra, az egyesület eredményes működésére felhasználhatja. Van ma magyar hangszerészet, van sok tehetséges, értelmes fiatal, vonjuk be őket az egyesületbe. Köszöni a köszöntést.
Guminár Tamás mindnyájunk nevében köszöni a felajánlást és reméljük, hogy Tibor még sokáig segíti a Szövetséget.

5. Guminár a napirendi pontok kiegészítése és elfogadása
Szakosztályok kialakítása, bővítése, és az új tagjelöltek felvétele

A taggyűlés kibővített napirendi pontjai:
1. Alapszabályzatunk módosítása:
1.1 Szakosztályok létrehozása, és új létrehozása
1.2 Az elnökség összetételének és számának módosítása
1.3 A bizottságok módosítása,
1.4 Az elnökségi tagok és a bizottsági tagok megbízási idejének módosítása
1.5 Aláírási, Képviseleti jog módosítása
1.6 A tevékenységi körök kibővítése
1.7 Elnökségi és bizottsági tagok szavazása ne legyen titkos
2. Elnökségi tagok választása
3. Bizottsági tagok választása
4. Fiatalok bevonása
5. Mecénás oklevél alapítása
6. Új tagok felvétele

2021./11. határozat: a tagság elfogadja a napirendi pontokat.

Guminár Tamás elnök: a taggyűlést az elfogadott napirendi pontok sorrendjében folytatjuk

1. Alapszabályzatunk módosítása

1.1 Szakosztályok szabályzatba foglalása és új létrehozása
Guminár: Vonós, fúvós, zongorás, gitáros, vonókészítő, orgonás szakosztályok legyenek.
Bár még nincs sok vonókészítő, de reméljük lesz, az orgonások várhatóan belépnek és további szakosztályok is.

2021./12. határozat: a taggyűlés elfogadja jelenleg a hat szakosztályt, és újabb
szakosztályok belépésével számuk automatikusan bővül.

1.2 Az elnökség összetételének és számának módosítása:
Javaslat: 1 elnök, 3 alelnök, szakosztály vezetők, illetve a szakosztály képviselője, 1 tiszteletbeli örökös elnök, 1 titkár-pénztáros, összesen 9 fő.
A három alelnök közül 1 fő a Hangszerészképző Iskola mindenkori szakmai vezetője.
Blaszauer Róbert: magyarázatként elmondja, hogy szükségesnek tartjuk, hogy minden szakma képviselve legyen az Elnökségben és képviselni tudja a szövetség ügyeit.
Tassyné: javasolja, ha a mostani hatnál több szakosztály lenne, bővíthetővé kellene tenni az elnökséget, így elkerülhetővé válik az újabb módosítás, változásbejelentés.
Blaszauer: ez fontos lenne, a népzenések is lehet, hogy becsatlakoznak nyitottá kellene tenni.
Müller: mindenképpen támogatja a nyitottságot, mert át kellene gondolni, ha a többi is szakosztályként tagozódna be, mint ahogyan régen volt, akkor a nagy szövetséget meg lehetne szüntetni, Ezt meg kell beszélni a többi egyesület elnökével és azok tagságával.
Guminár: a javaslat így megfelelő lesz, a szakosztályok bővülésével az elnökség száma is bővül. Emiatt nem kell újra változást bejelenteni.

2021./13. határozat: az elnökség összetételét és számát az alábbiak szerint elfogadta egyhangúlag a taggyűlés:
1 elnök,
1 tiszteletbeli örökös elnökségi tag,
3 alelnök -akik közül 2fő szakosztály vezető,
1 fő a Hangszerész Szakközépiskola mindenkori szakmai
vezetője,
3 fő szakosztályvezető jelenleg, újabb szakosztályok
belépésével a vezetőjük automatikusan tagja az
elnökségnek, és
1 fő titkár.

1.3 Képviseleti jog módosítása
Guminár: vegyük az elnökség meghatározása után az önálló képviseleti, aláírási jogot.
Javaslat: 3 tisztségviselőnek legyen önálló képviseleti, aláírási joga: az elnöknek, 1 alelnöknek (a legnagyobb létszámú szakosztály vezetőjének) és a titkárnak.

2021./14. határozat: a tagság egyhangúan megszavazta az elnök, egy alelnök és a titkár önálló
aláírási jogosultságát.

Guminár: a képernyőn tagok közül többek nem láthatók, pedig 24/41-et ad be a lista, technikai probléma van valószínű. Arra kérem a nemmel, vagy tartózkodással szavazókat, hogy mondják be a nevüket.

1.4 Az elnökségi tagok és a bizottsági tagok megbízási idejének módosítása:
Guminár: a februári taggyűlésen is felvetődött javaslatként.
JAVASLAT: 2-ről 4 évre módosuljon a tisztségviselők megbízása.

2021./15. határozat: a tagság egyhangúan megszavazta, hogy a teljes elnökség és a bizottsági
tagok megbízatása 4 év legyen.

1.5 A bizottságok módosítása
Guminár: jelenleg 4 állandó és 1 ad hoc bizottságunk van, amit módosítani akarunk.
Kötelező a Számvizsgáló és Ellenőrző Bizottság, két bizottságot módosítani akarunk és kell a Rendezvényszervező bizottság is.
Javaslat: 1. Etikai és érdekvédelmi bizottság összevonása a Fegyelmi
bizottsággal,
2. Tudományos és szakmai bizottság helyett Szakmai és Minősítő
bizottság.
Tagság a 4 bizottság létrehozását elfogadta, de a Szakmai és Minősítő Bizottsággal kapcsolatban nagy vita alakult ki.
Blaszauer: az elnevezés nem jó, finomítani kell, így elrettenti a tagokat, a hangszerkészítőket.
Semmelweis Tibor: mi lesz a feladata, mihez lesz joga, előbb ki kell dolgozni, halasszuk el.
Blaszauer: ne halasszuk el, de a nevét találjuk ki.
Lendvai: szerinte is halasszuk, egyébként a készítő önmaga is pályázhat.
Guminár: nem kell kötelezővé tenni, de be fogják látni, hogy jobb csatlakozni. Lehet, hogy a pályázatoknál az állam is ehhez fogja kötni, kell garancia.
Müller: egyetért vele, rizikós dolog, de meg kell tenni. Mestervizsga is van, miért félünk ettől.
Nemessányi: egyetért Blaszauerrel.
Kónya is egyetért ebben.
Semmelweis: az egyesületen kívüli műhelyek megkérdőjelezik, milyen alapon bíráljuk el, előbb a feladatot, jogosultságokat határozzuk meg, halasszuk el.
Tassyné: ne halasszuk, de a rendszert ki kell dolgozni.
Guminár: a teljes hangszerkészítő szakmát be kellene sorolni, ezzel az állami megrendelésekhez, pályázatokhoz könnyebben hozzájutnánk, jobban járunk, ha mi készítjük el demokratikusan a feltételrendszert. Nem kerülhetjük el a differenciálódást. De ne kívülről várjuk, hogy minősítsenek. Mi magunk jöjjünk konszenzusra, mi legyen a szakmai feltételrendszer. Piaci minősítés van, más, nem szakmai szempontok is bekerülnek ezekbe a minősítésekbe. Ezzel egységes szervezetként léphetünk fel a hangszerkészítők érdekeiért, fennhatóságot szerezhetünk az állami pénzek felett, vagy legalább egy szelete felett. Súlyos pénzeket költött és költ ma az állam hangszervásárlásra.
Lendvai: rendben, hogy nem kötelező, de akkor elfog esni az egyéni pályázástól, tehát bele lesz kényszerítve.
Guminár: Igen, de nem a külső piaci résztvevők fognak érvényre jutni. Ezzel megvédjük az érdekeinket.
Blaszauer: a minősítő helyett érdekvédelmi legyen.
Müller: egyetért Robival, de Tamással is, meg kell lépnünk ezt a valamiféle minősítő rendszer megalkotását. Ma is van mestervizsga, de anyagi haszna nincs, inkább kötelezettségeket ró ránk. Szükség van arra, hogy végzettség, szaktudás vagy bármi módon, amit megalkotunk, létre hozzunk egy olyan rendszert, ami szelektálja a műhelyeket. Ennek az állami elosztású pénzeknél van jelentősége. A mestervizsga jelentősége is felértékelődne.
Guminár: a minősítés ott van az életünkben 24 órában, elsősorban piaci minősítésben, ezért nem kell félnünk, nem félhetünk a szakmai megmérettetéstől. A produktum minősítése a fontos.
Müller: ma jellemzően a kereskedőkkel szemben van a vita, a lényeg: kinél landoljon az állami pénz, nem szakmai szempontból.
Guminár: a minősítési rendszer még nincs kigondolva, ez hosszú idő munkája, ehhez be kell vonni a tagságot, minden tagnak kötelessége lenne ezen gondolkozni. Ki kell dolgozni szakmánkénti minősítési könyvet.
Blaszauer: nevezzük Szakmai Bizottságnak ezt a bizottságot.
Müller: egyetért a névvel, de az elnökség hatáskörébe utaljuk a rendszer kidolgozását, 3 hónap alatt.
Semmelweis továbbra is halasztást javasol. De megkülönböztető kitüntetéseket alkalmazzon a szövetség. Pld.: az év hangszerkészítője. Ezzel azt is elérhetjük, hogy a minisztériumi alkalmazottak ne nélkülünk döntsenek 2 milliárdról, vagy 60 millióról.
Guminár: nem vesznek ettől komolyan, ha egymásnak adunk papírokat. A díjakat nem vetjük el, de ez másról szól.
Nemessányi: én már elkezdtem kidolgozni a vonósokra. Kérdésem: Angliában van ilyen?
Ifj. Semmelweis: Angliában nincs minősítési rendszer.
Guminár: ő is utána nézett külföldön, ilyen szigorú rendszer nincs, de Amerikában van, de ezt versenyekkel oldják meg. Csak verseny eredménnyel, papírral léphet be valaki a piacra. Ez még szigorúbb, de valójában minden országban van valamilyen minőségbiztosítási rendszer. Lehet, hogy nem ilyen szigorú, de Magyarországon védeni kell a szakmát a korrupt piaci viszonyoktól.
Nagy Márton: egyetért Müllerrel, de problémának tartja, hogy pld. a fúvósoknál a szakma nagy része nincs benne a szövetségünkben. Piacvezető nagy műhelyek Szilágyién kívül nincsenek itt.
Őket nem fogják kizárni ezért a pénzosztásból. Jogi rendezés is kéne. Bizottság helyett Testület?
Guminár: ez még a jövő, de elképzelhető, hogy az állam is használja ezt a rendszert és a mai kívülállók is kérik majd a minősítést tőlünk, ami szolgáltatásként funkcionálhat a Szövetségünknél. Cél, hogy az állami döntéshozók felé lekommunikáljuk, hogy képesek vagyunk erre. Most a keretrendszert kell létrehoznunk a bizottsággal.
Juhász Zoli: Arany Laci is, aki szakmailag elismert mester, csatlakozik hozzánk.
Guminár: hozzuk létre ezt a bizottságot, de dolgozzuk ki a rendszert. Ebben tisztázzuk a fogalmakat, ki a profi, az amatőr, a javító és a készítő.
Müller: azt is, ki a vállalkozó, ki a közalkalmazott, hogyan indulhat ugyanazon pályázaton.
Guminár: legyen Szakmai Bizottság a neve, legyen kidolgozva 6 hónap határidővel.
Müller: javasolja, hogy ez a Szakmai Bizottság adjon javaslatot kitüntetésekre, díjak odaítélésére.

2021./16. határozat: a tagság egyhangúan megszavazta a négy bizottságot, amelyek:
▪ Számviteli és Ellenőrző Bizottság 3 fő,
▪ Etikai, érdekvédelmi és fegyelmi bizottság 3 fő, 2 fő állandó tag, 1 fő a témától függően adott szakosztály által választott,
▪ Szakmai Bizottság, melynek legfőbb feladata a minősítési rendszer kidolgozása 2021.szeptember 10-ig, létszáma 3 fő szakmánként, melyből 1 fő az egyesület elnöke, 1 fő szakosztályvezető, 1 fő a szakosztályból választott tag (összesen jelenleg 1+5x2 fő=11fő),
▪ Rendezvényszervező Bizottság 6 fő állandó, és 3 fő szakmától függően változó.

1.6 Az elnökségi és a bizottsági tagok megválasztása
Guminár javaslata: ellentétben a jelenleg érvényes Alapszabályban leírtakkal, nyílt szavazással legyenek megválasztva az elnökségi és a bizottsági tagok különös tekintettel jelenlegi taggyűlés technikai lehetőségek miatt.

2021./17. határozat: a tagság egyhangúan megszavazta az elnökségi és a
bizottsági tagjelöltek nyílt szavazással történő
megszavazását.

1.7 A tevékenységi körök kibővítése
Guminár: Jelenleg csak egy TEAOR szám van megjelölve egyesületünk alapító okiratában, bejelentve a NAV-ban: 9499 - Mns egyéb közösségi, társadalmi tevékenység.
A tevékenységek és a pályázati lehetőségek kibővítése szempontjából célszerűnek tartjuk további tevékenységi körök bejelentését figyelembe véve a közhasznúsági szempontokat is.
További tevékenységek TEAOR kódokkal:

5210 - Raktározás,tárolás
5811 - Könyvkiadás
5814 - Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
5819 - Egyéb kiadói tevékenység
5911 - Film-, video-, televízióműsor-gyártás
5912 - Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
5913 - Film-, video- és televízióprogram terjesztése
5920 - Hangfelvétel készítése, kiadása
6020 - Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása
6209 - Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
6311 - Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
6312 -Világháló-portál szolgáltatás
7020 - Üzletviteli tanácsadás
7300 - Reklám, piackutatás
7312 - Médiareklám
7420 - Fényképészet
7910 - Utazásközvetítés, utazásszervezés
8299 -Mns egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
8230 - Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8559 - Mns egyéb oktatás (Felnőtt oktatás)
900 - Alkotó-, művészeti kiegészítő tevékenység
9002 - Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
EZEKET EL KELL KEDÖNTENI JOGI SZEMPONTBÓL IS!!!

2021./18. határozat: a tagság egyhangúan megszavazta, hogy a fentiekben megállapított
kódok szerint legyen bővítve az Egyesület tevékenységi köre.

2. Elnökségi tagok választása
Elnök: Guminár Tamás
Tiszteletbeli örökös elnökségi tag: Semmelweis Tibor
JAVASLAT :
3 alelnök: Blaszauer Róbert vonós pengetős
szakosztályvezető
Juhász Zoltán fúvós szakosztályvezető
Lendvai Tamás a Hangszerészképző Iskola
szakmai vezetője
3 elnökségi tag: Müller György, zongorás szakosztályvezető
Nemessányi László, gitáros
szakosztályvezető
Iványi Péter, vonókészítő szakosztályvezető
1 titkár-pénztáros: Tassy Andrásné
Új javaslat nincs.
A jelöltek elfogadják jelölésüket

2021./19.Határozat: a taggyűlés egyhangúlag megszavazta a tisztségviselőket a javaslat
szerint: elnök Guminár Tamás,
tiszteletbeli elnökségi tag SemmelweisTibor,
alelnökök Blaszauer Róbert, Juhász Zoltán és
Lendvai Tamás,
elnökségi tagok Müller György, Nemessányi
László, Iványi Péter, titkár Tassy Andrásné.

3. Bizottsági tagok választása
A bizottságok 3 főből állnak, kivéve a Rendezvényszervező Bizottság

JAVASLATOK:
- Számvizsgáló és Ellenőrzési Bizottság (állandó bizottság)
Bizottsági tagok: Rudnai Katalin elnök, Cseke László kilépett,
Blaszauer Róbert
és Tóth József.
2021./20.Határozat: a taggyűlés egyhangúlag megszavazta a Számvizsgáló és Ellenőrzési
Bizottság tagjait, elnök Rudnai Katalin, tagok Blaszauer Róbert és
Tóth József.

- Etikai, Érdekvédelmi és Fegyelmi Bizottság (állandó bizottság)
Bizottsági tagok: Blaszauer Róbert, Szilágyi Miklós, Nemessányi
László.
Müller György javaslata: 3.tag legyen az adott szakosztály vezetője témától függően.
A tagok elfogadják a javaslatot.

2021./21.Határozat: a taggyűlés egyhangúlag megszavazta az Etikai, Érdekvédelmi és
Fegyelmi Bizottság tagjait, elnök Szilágyi Miklós, tagok Nemessányi László és
a témától függő szakosztályvezető.

- Szakmai Bizottság (állandó bizottság)
Bizottsági tagok: 1 elnök: Guminár Tamás
1 szakosztályvezető az egyes szakmákból
1 tag az adott szakmából, a szakosztály választja
Guminár: milyen más feladat tartozott ide eredetileg?
Tassy András: én tagja voltam a korábbi bizottságnak, szerettem volna szakmai megbeszéléseket, eszmecserét folytatni a tagokkal. Elkezdtem egy szakmai fórumot a honlapon, nem reagáltak rá a tagok, cikkeket feltettem, külföldit is lehetett volna fordítani, de ez sok munka, nem volt partner.
Guminár: Tassy András így is sok szakmai munkát végzett az egyesületben, a könyvfordítása is elismerést érdemel.
Blaszauer: ide tartozna a szakmai felmérés is, ki hol végzett, milyen fokozata van, adatbázist kell létrehozni.
Tassyné: felolvassa az Alapszabályban rögzítetteket a bizottság feladatáról.

2021./22.Határozat: a taggyűlés egyhangúlag megszavazta, hogy a Szakmai Bizottság elnöke
Guminár Tamás, tagjai a konkrét szakma szakosztály vezetője és egy
választott tag a szakosztályból. Ha a két szakmai tagnak
véleménykülönbsége van, az elnök dönt.

- Rendezvényszervező bizottság (állandó bizottság)
Bizottsági tagok: Juhász Zoltán, Baki Róbert, Héjja János, Markó
Botond, Varga Balázs, Kornis András nem vállalta,
Tassy András, Semmelweis Tibor, Kónya Lajos,
Metzker Pál.

Guminár: feladat a rendezvények, kiállítások, tanulmányi kirándulások szervezése.
Müller: javasolja Lendvait is a tanulmányi kirándulások miatt és mobilis bizottsági tagokat.
Lendvai: nem tudja vállalni, de segít, ahogy tud.
Tassy András: fontos a szervezési szakértelem, szakmáktól függetlenül, minden résztvevőnek aktívan részt kell venni, a szállítást megszervezni ott már szakmai tudás is kell.
Müller: a szakmai bizottság tagjait is be kell vonni, elbírálnia kiállításra küldött hangszereket.
Guminár: 6 állandó tagot és 3 mobil tagot az adott eseményhez ajánl.
Semmelweis: Bakit ajánlja maga helyett, és Tassynét is minden szempontból.
Tassyné: Kornist tartaléknak vegyük be, mert szeptembertől új elfoglaltsága miatt nem tud vállalni tisztséget, de segít, amiben tud.
Blaszauer: Nagy Mártont is javasolja a reklám, facebook, hirdetések, stb. miatt.
Guminár: állandó tagnak Juhász, Baki, Héjja, Tassy, Nagy és Tassyné tagokat ajánlja, a mobil tagokat szakmai szempontok figyelembevételével kell megválasztani, pillanatnyilag 3 tagot javasol változóan, de ez szükség szerint.
A tagok elfogadják a jelölést.

2021./23.Határozat: a taggyűlés egy tartózkodással megszavazta a Rendezvényszervező
Bizottság 6 állandó tagját. Elnök Juhász Zoltán, tagok Baki Róbert,
Héjja János, Tassy András, Nagy Márton és Tassy Andrásné.
További 3 mobil tagot a rendezvény témájától függően kell a
szakosztályokból megválasztani.

4. Fiatalok bevonása az egyesületi munkába
Guminár: kiemelt jelentőséget tulajdonít a social medianak, a reklám bevezetésének. Meg kell tudni mutatni magunkat a virtuális világban. A zenészeket is meg kell keresni, de az internetes tevékenység egyre inkább fontos. Elkezdte a beszélgetést egy fiatal médiaszakos fiatalemberrel internetes vlogra. Havonta 4 db 5–7 perces kisfilm kerülne fel a netre. Általában zenész téma, de egy-két kolléga vizuálisan szerepel közben. Tartozik hozzá 1 órás podcast, stúdió beszélgetés a szereplő mesterrel. Ez a szakmai része. Ezen kívül insta-videó kerülne a fiókunkra. Ez az egész figyelést követel, amire a fiatalok a legalkalmasabbak. Ezért kéri fel Nagy Mártont és Molnár Csengét, hogy kezeljék ezt, válaszoljanak a kérdésekre, kommentekre, élő kapcsolat legyen.
1000-2000 nézettséget kell elérni max. fél éven belül, ez sokkal hatékonyabb reklámfelület lesz, egyúttal a személyes kapcsolatok is bővülnek. További fiatalokat is várunk erre. Ez a jövő.
Molnár Csenge és Nagy Márton vállalja.
Semmelweis: elképesztő bátorságnak tartja a havi 4 alkalmat. Ehhez egy stáb kell. Óriási feladat.
Guminár: a programjának is ez volt a lényeges része, hogy teljesen más felületen támadjuk meg a zenészeket. Az a tervem, hogy 1 év alatt minden kolléga sorra kerüljön. A zenészekkel beszélgetve vizuális látvány, vlog minőségben. Ehhez nem kell filmes stáb. Olyan technikákat kell alkalmazni, ami a kőkemény reklámtevékenységet adja.

5. Mecénásoklevél alapítása
Guminár: Tiszteletbeli tagjaink és támogatóinknak részére 3 fokozatú oklevelet alapítunk.
MECÉNÁS OKLEVÉL Arany fokozatú Mecénás 100.000 Ft támogatás,
MECÉNÁS OKLEVÉL Ezüst fokozatú Mecénás 50.000 Ft támogatás,
MECÉNÁS OKLEVÉL Bronz fokozatú Mecénás 25.000 Ft támogatás.

2021./24.Határozat: a taggyűlés egyhangúlag megszavazta a 3 fokozatú MECÉNÁS
OKLEVÉL alapítását

6. Új tagok felvétele
Guminár: 9 tagjelöltünk van.
Juhász: Arany Lacival, ő szívesen csatlakozna hozzánk. Javasolja a felvételét, kiváló szakember.
Müller: Arany Laci most a fúvós egyesület vezetője, csak egyedül akar nálunk tag lenni, vagy a tagokat is hozza. Ez megint összefüggésben van azzal, hogy legyen-e külön fúvós egyesület, és a nagy Szövetség. Az egyesületek vezetőit összehívja ezt megbeszélni, célszerű lenne, hogy minden egyesület tagozódjon hozzánk szakosztályként és legyen egy egyesület. Az egyesületbe természetes személyenként, tagként léphetnek be, a Szövetségbe csak jogi személyként, azaz egyesületként. Ezt akkor meg lehetne szüntetni és minden szakma egy nagy, közös egyesületben lenne szakosztályonként. Úgy látja, hogy ezek pici egyesületek nem működnek most.

Tagjelöltek bemutatása, bemutatkozása:
• ajánlók: Gellért Domonkos és Nemessányi László
• tagjelöltek:
Arany László rézfúvós hangszerkészítő és javító mester, Juhász Zoltán
bemutatja, ajánlja.
A taggyűlés egyhangúan megszavazta felvételét a fúvós szakosztályba. Erdélyi Dávid Mihály vonós-pengetős hangszerkészítő, javító (jelen volt),
Nemessányi ajánlotta.
A taggyűlés egyhangúan megszavazta felvételét a gitár szakosztályba.
Holló Csilla vonós hangszerész, segéd műhelyvezető h., (jelen volt), Gellért
Domonkos, Lendvai Tamás, Mezei tanár úr ajánlja, ő a többieket is.
A taggyűlés egyhangúan megszavazta felvételét a gitár szakosztályba.
Kovács Zoltán gitár készítő Nemessányi bemutatja és ajánlja.
A taggyűlés egyhangúan megszavazta felvételét a gitár szakosztályba.
Molnár Gábor hegedűkészítő mester, Guminár Tamás bemutatja és ajánlja.
A taggyűlés egy tartózkodással megszavazta felvételét a vonós
szakosztályba.
Prehoda Zsolt gitár készítő, Nemessányi bemutatja és ajánlja.
A taggyűlés egyhangúan megszavazta felvételét a gitár szakosztályba.
Rónay László vonós-pengetős hangszerkészítő, javító (jelen volt),
A taggyűlés egyhangúan megszavazta felvételét a gitár szakosztályba.
Tóth Zoltán vonós-pengetős hangszerész, Guminár bemutatja és ajánlja.
A taggyűlés egyhangúan megszavazta felvételét a gitár szakosztályba.
Varga Márton vonós-pengetős hangszer javító és készítő, Nemessányi,
Lendvai bemutatja, ajánlja.
A taggyűlés egyhangúan megszavazta felvételét a gitár szakosztályba.
Szatmári László Gábor amatőr hegedűkészítő, Guminár Tamás,
Sebestyén Ernő, Semmelweis Tibor és Tassy András ajánlja.
A taggyűlés egyhangúan megszavazta felvételét a vonós szakosztályba
társult tagként.

Müller: gondolkozzunk el azon, kell-e ilyen megkülönböztetés a tagoknál, amit az Alapszabályzat meghatároz.
Tassyné:
Kérjük a Belépési Nyilatkozatokat aláírva, a tagsági minőséggel megjelölve postán megküldeni. Tassy Andrásné címére. ( 9090 Pannonhalma, Arany J.u.43. címre)
Guminár: köszöntjük az új tagokat és reméljük, hogy hamarosan több hangszerész is be fog lépni egyesületünkbe és egy pezsgő hangszerészéletet lehet újból beindítani. Mindenkinek sikeres, együttes munkát kívánok!

A videofelvétel megszakadt.

Ifj.Semmelweis Tibor hangszerkészítő mester, aki Londonban él családjával, hegedűkészítő műhelyt tart fenn, elmondja gondolatait, méltányolja az egyesületünk működését és javasolja, hogy fordítsunk időt a fiatalok segítésére, nevelésére, oktatására is.

Sebestyén Ernő hozzászólása és felajánlása
Semmelweis Tibor 1mFt támogatását megtoldja még 1mFt-tal.

Guminár Tamás elnök: egyesületünk minden tagja nevében megköszöni Sebestyén Ernő hegedűművész felajánlását. Ezzel a 2mFt-támogatással pénzügyi helyzetünk megerősödik.
Mindkét támogatónak nagyrabecsülését fejezi ki és köszöni mindkettőjüknek a támogatást.
Bezárja a taggyűlést.2021.március 5

Please Belépés to join the conversation.

Time to create page: 0.256 seconds
Powered by Kunena Forum