Dr. Deák Józsa

budapesti közjegyző

1075 Budapest

Károly krt. 3/A I/2.

Telefon: 266-2374 TÉNYTANÚSÍTVÁNYI JEGYZŐKÖNYV

---11026/Ü/540/2015/2.----ügyszám KÖZJEGYZŐI OKIRAT

Alulírott doktor Deák Józsa budapesti közjegyző 2015. szeptember hó 16. (tizenhatodik) napján 15 órakor előzetes felkérésre megjelentem a Duna Palota (Budapest, V. kerület, Zrínyi utca 5. szám) színháztermében a Magyar Hangszerész Szövetség Egyesület által meghirdetett „MAGYAR-OLASZ HENGEDŰK HANGZÁSVERSENYE” alkalmával történtek hiteles tanúsítása végett.

A rendezvényre a Magyar-Olasz Hangszer Kiállítás keretében került sor.

Jelen volt:

a közjegyző által személyesen ismert Semmelweis Tibor Úr /született: 1941.03.10., anyja neve: Joó Teréz/ 2030 Érd, Esztergályos utca 24. szám alatti lakos, magyar állampolgár –a Magyar Hangszerész Szövetség Egyesület tiszteletbeli örökös elnöke, aki egyben a rendezvényt vezette és konferálta.

A színpad mellett a színpadra vezető folyosón lévő asztalon a kiválasztott 6 darab hegedű volt elhelyezve. A közjegyző „F” lyukon keresztül, a hegedűk belsejében az alábbi feljegyzéseket találta:

Hegedűk:

1. „Paulus Horváth (FECE IN BUDAPEST ANNO 2015)”

2. „S.Conia aláírás „AUGUSTO” Stefano Conia fatto in Cremona anno 2014”

3. „Gio. Batta Morassi Utiments Fecit Crgnonae 1999”

4. „Tamás Guminar Fecit Budapest op 79. ad forman Guannerius 2007”

5. „Simeone Morassi di Batte Kronome 2003”

6. „Holló Bence fecit Budapest anno 2000”

A hegedűk a fenti sorrendben voltak elhelyezve.

Semmelweis Tibor Úr megnyitotta a rendezvényt, tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy a hangzásversenyben résztvevő 6 darab hegedűt és a hegedűk bemutatásához egy-egy zeneművet Szecsődi Ferenc hegedűművész Úr választotta ki, közölte a versenyben résztvevő hegedűket készítő hegedűkészítő mesterek nevét, azonban nem közölte, hogy milyen sorrendben lépnek színpadra a hegedűk.

Ezt követően az elhelyezés sorrendjében Szecsődi Ferenc Művész Úr a színpadra vitt egy-egy hegedűt, konferálta és zongora kísérettel előadta az általa előre kiválasztott zeneműveket.

A hat hegedűn előadott zeneművek befejeződése után Semmelweis Tibor Úr tájékoztatta jelenlévőket a szavazás szabályairól. A nézők a részükre kiosztott sárga színű szavazó lapon 1-10 pontszámmal értékelték a hegedűk hangzását. Az értékelést egytől tízig pontszámmal kellett megadni a szavazólapon úgy, hogy két hangszer nem kaphatta ugyanazt a pontszámot.

A hegedűk bemutatása után a szavazó lapokat összeszedték majd külön teremben a közjegyző jelenlétében a szavazatokat számítógépes excel táblázat kitöltésével összeszámolták.

A szavazatok összeszámlálása két csoportban történt, az összeszedett szavazólapokat két részre osztották, az egyik csoportban „A csoport” (1-től) egytől (67-ig) hatvanhétig sorszámozták, a másik csoportban „B csoport” (100-tól) száztól (159-ig) egyszázötvenkilencig sorszámozták a szavazólapokat.

Az „A.” számláló csoport vezetője Tassy Andrásné - Magyar Hangszerész Szövetség Egyesület titkára -, tagja Bába Szilvia – a Duna Palota Kulturális Vezetője – és Pogácsás Katalin volt (személyazonosságukat nem igazolták).

A „B.” számláló csoport vezetője Juhász Zoltán, tagja Bükki Tímea és Macskás Katalin volt (személyazonosságukat nem igazolták).

A szavazatok összeszámlálása után kiválasztották azokat a szavazólapokat, amelyeken a 6. számú hegedű kapta a legtöbb szavazatot, abból a célból, hogy ezek között a résztvevők között külön ajándékokat sorsoljanak ki.

Ezt követően a színházteremben Semmelweis Tibor ismertette a hangzásverseny eredményét, majd a körülbelül 40 cm magas 25 cm átmérőjű üveg vázából kisorsoltak a győztes hegedűre legtöbb pontszámot adó résztevők közül hármat, akik külön ajándékot, egyesületi címkés pezsgőt, könyvet, cd-t és desszertet kaptak. A nyereményjátékban a jelen lévő nyertesek ajándékukat átvették, azon nyertesek helyett, akik a teremben nem voltak jelen, új nyertesek kerületek kihúzásra. Ajándékot nyert Iváncsó Viola, Balázs Anna és Papp János, akik a nyereményeiket a színházteremben azonnal átvették.

A SZAVAZÁS EREDMÉNYÉNEK ÖSSZESÍTÉSE:

Összesen 126 db, egyszázhuszonhat darab szavazólap érkezett be, ebből 30 db, harminc darab volt érvénytelen. A számláló biztos Tassy Andrásné a Hangszerész Szövetség titkára a szavazatokat összesítette, a hangszerek a bemutatás sorrendjében az alábbi pontszámokat kapták.

Sorszám:---------Hegedűkészítő-----------------------------------------------------------------------pontszám

1.„Paulus Horváth (FECE IN BUDAPEST ANNO 2015)”--------------------------------------- 501 pont

2. „S.Conia aláírás „AUGUSTO” Stefano Conia fatto in Cremona anno 2014”--------------- 610 pont

3. „Gio. Batta Morassi Utiments Fecit Crgnonae 1999”------------------------------------------- 671 pont

4. „Tamás Guminar Fecit Budapest op 79. ad forman Guannerius 2007”---------------------- 689 pont

5. „Simeone Morassi di Batte Kronome 2003”----------------------------------------------------- 660 pont

6. „Holló Bence fecit Budapest anno 2000”---------------------------------------------------------743 pont

A MAGYAR-OLASZ HENGEDŰK HANGZÁSVERSENYÉT a 6. helyen bemutatott, „Holló Bence fecit Budapest anno 2000” feljegyzést tartalmazó hegedű nyerte 743 összesített pontszámmal.

Az eredményhirdetés befejeződött 18 órakor.

Alulírott közjegyző az okiratot elkészítettem, tanúsítom, hogy az okirat hitelesen tartalmazza a mai napon, a fent írt helyszíni eljárás körülményeit.

Az okiratról hiteles kiadmány és hiteles másolat A Magyar Hangszerész Szövetség Egyesület részére korlátlan számban adható ki.

Kelt: Budapest, 2015. /Kettőezer-tizenötödik/ év szeptember 16. /tizenhatodik/ napján.

 

 

dr. Deák Józsa

közjegyző

 

Az okiratról kettő példány hiteles kiadmányt a kérelmező részére kiadtam.------------------------

Kelt: Budapest, 2015. /Kettőezer-tizenötödik/ év szeptember 16. /tizenhatodik/ napján.

 

 

dr. Deák Józsa

közjegyző

 

 

PH.

 

 

Alulírott doktor Deák Józsa budapesti közjegyző tanúsítom, hogy ez a közjegyzői okiratról készült hiteles kiadmány mindenben megegyezik az általam eredeti példányban őrzött, eredeti aláírásokkal és eredeti közjegyzői körbélyegzővel ellátott azonos számú közjegyzői okirattal.---

Kelt: Budapest, 2015. /Kettőezer-tizenötödik/ év szeptember 16. /tizenhatodik/ napján.

 

 

 

dr. Deák Józsa

közjegyző