Időpont: 2017. május 9. kedd 16 óra

Helyszín: Hangszerészképző Szakközépiskola

Budapest, Vörösmarty u.35.

Napirendi pontok:

 

1. pont. A 2016 évi mérlegbeszámoló és közhasznúsági jelentés ismertetése és elfogadása.

              Előadó: Tassy Andrásné

2.pont Az NEA pályázataink eredménye, szerződéskötés ismertetése

              Előadó: Tassy Andrásné

3.pont A hangszerbeszerzési pályázati ajánlás elkészítésének és véglegesítésének

             ismertetése, elfogadása, beszámoló az előző taggyűlés határozatainak végrehajtásáról

             Előadó: Délczeg Zoltán

 

4.pont Vezetőségválasztás.

             Levezetője a Jelölő Bizottság elnöke: Blaszauer Róbert

5. Az új vezetőség "ars poetica"-ja.

6. Egyebek (pénzügyi helyzet, tagdíj fizetés, stb.)

 

Tájékoztatásul:

A taggyűlés határozatképességéhez szükséges tagok száma a szavazatképes tagok 1/3-a +1 fő.

Ha nincs meg a létszám, ismételt taggyűlést írunk ki ugyanerre a napra 10 perccel később, ahol a jelenlévő tagok szótöbbséggel határoznak. (Alapszabályunk 16.-18.oldal.)

A vezetőség megválasztása titkos szavazással történik.

 

Kedves Tagtársaink, kérünk benneteket, feltétlenül vegyetek részt a taggyűlésen.

Magyar Hangszerész Szövetség Egyesület Elnöksége