Kedves Kollégák!

Fájó szívvel tudatom mindazokkal, akik tisztelték és szerették, hogy nagybátyám, Guminár Ernő életének 80-adik évében eltávozott közülünk.
Temetése június 30-án pénteken 13 órakor lesz a székesfehérvári Hosszú Temetőben.
 
Guminár Tamás
 
 
Részvét táviratokat a következő címre fogadunk:
Guminár Ernőné
8000 Székesfehérvár, Liszt F. u. 3.