A közgyűlés időpontja: 2010. december 7. 16:00 óra

Helyszín:  Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem

Hangszerészképző Szakközépiskola

1064 Budapest, Vörösmarty u.35.

Napirendi pontok:

1. Beszámoló a megalakulásról

2. Beszámoló a szakértői megbeszélésről

3. Tagsági jogviszonyok rendezése

4. Bizottságok megválasztása, rendezése (Számvizsgáló és ellenőrző biz., stb)

5. Szakosztályok megalakítása

6. Szabályzatok elkészítésének előkészítése: Etikai kódex, SZMSZ, Tagfelvételi szabályzat, stb.

7. Tagdíjbeszedés, utalás.

8. Egyebek

 


Kérem a napirendek fontosságára való tekintettel minden Tagunk aktív részvételét a közgyűlésen.


Üdvözlettel:

Dr. Janda Balázs

Magyar Hangszerész Szövetség Egyesület

Elnök