JEGYZŐKÖNYV A 2019.02.14-I TAGGYŰLÉSRŐL

More
5 years 1 month ago #53 by tassymari
JEGYZŐKÖNYV
A Magyar Hangszerész Szövetség Egyesület
2019. február 14-i Taggyűléséről


Helyszín: LFZE Hangszerészképző Szakközépiskola
1064 Budapest, Vörösmarty u. 35.
Kezdési időpont: 2019.február 14. csütörtök, 16 óra

Jelen vannak: külön íven szerkesztett jelenléti ív szerint 14 fő rendes/társult tag,
4 fő meghatalmazással képviselve és 2 fő tiszteletbeli tag. Az év végi 39 szavazóképes taglétszámból 2 fő külföldön, 2 fő kilépett és 1 fő több, mint 2 éve nem fizetett. 18 fővel a taggyűlés határozatképes.

Szecsődi Ferenc Elnök Úr köszönti a jelenlévőket, külön Semmelweis Tibor tiszteletbeli örökös elnököt. Jegyzőkönyv vezetésére felkéri Tassy Andrásné titkárt, hitelesítésre Blaszauer Róbert alelnököt.

Napirendi pontok:
1. Beszámoló a 2018. évi programokról, eredményekről.
2. Beszámoló az egyesületünk gazdasági tevékenységéről, éves mérlegről.
3. Tagfelvétel.
4. 2019. évi tervek, programok.
5. A zeneiskolák hangszerellátási és javítási kormányzati program helyzete.
6. Lehetőségeink a Liget projektben épülő Zeneházban.
7. Tagdíj elmaradások lezárása.
8. Szakmai témák.
9. Pályázati lehetőségek.
10. Egyebek

1. Tassy Andrásné beszámol a 2018. évi programokról, amelyek az alábbiak voltak:
- Március 30-április 1: a Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében Várkert Bazárban a hegedűkészítésről bemutatót, valamint a cremonai hegedűkészítésről előadást tartottunk, hegedűinken a Bartók Konzi diákjai játszottak. A költségeket a Hangvető szervező iroda fizette, 180eFt-ot.
- Április 19-20-án kétnapos kiállítást és konferenciát szerveztünk az MTA BTK Zenetudományi Intézet Zenetörténeti Múzeumban a BKIK támogatásával, a rendezvény címe: „A Reményi család öröksége és 12 kortárs hegedűkészítő”. A torontóban élő Reményi család a családi gyűjteményből szállított Magyarországra hangszereket és dokumentumokat a kiállításra. A konferencián Reményi Mihály, a Cremonai Hegedűkészítők Szövetsége, a Hegedűkészítők Világszövetsége és az MHSZE és képviselői, valamint a Zenetudományi Intézet kutatói, munkatársai tartottak előadásokat. A rendezvény résztvevőiről kiadvány készült, a rendezvény állófogadással zárult. A költségekhez a BKIK 520eFt támogatással járult hozzá.
- Június 2-3-án a Pesti Vigadóban „A Magyar Hegedű Ünnepe” címmel összművészeti bemutatót és kiállítást rendezett harmadik alkalommal a Hubay Jenő Alapítvány a Magyar Művészet Akadémia támogatásával. Egyesületünk 22 mesterhangszert állított ki, amelyeket Szecsődi Ferenc hegedűművész elnökünk „Mesterhangszerek Mesterkézben” című koncertjén mutatott be. Képzőművészeti kiállítás Hubay Jenő születésének 160. évfordulójára készült, a két nap alatt előadások, koncertek és irodalmi művek hangzottak el. A rendezvény borkóstolóval zárult.
- Szeptember 28-29-30. IX.Quartettissimo Fesztiválon a Károlyi Kastélyban 25 hangszert állítottunk ki, a három napon Metzker Pál tagunk vállalta, hogy bemutatót tart az érdeklődőknek. Nemzetközi és magyar quartettek koncerteztek esténként, a látogatók között diákok, zenetanárok, zenészek is voltak, a vonósnégyesek tagjai próbálták hangszereinket. Már harmadszor veszünk részt a minden évben megismétlődő fesztiválon, elsősorban ismeretterjesztési céllal.
- Október 5-6-7. „Hangszerek Hétvégéje” rendezvénysorozatot az LFZE Bartók Béla Zeneművészeti és Hangszerészképző Gyakorló Szakgimnáziummal közösen rendeztük az LFZE-vel kötött együttműködési megállapodás alapján. A hangszerkiállításon tagjaink és társ-egyesületi hegedűkészítők 26 vonóshangszerrel, fúvós hangszerekkel és műhelymunka bemutatással, szakmai vetítéssel vettek részt. Zeneművészek, zenetanárok, diákok próbálták a hangszereket, szakmai vitafórum és különböző zenei stílusú koncertek hangzottak el.
A zárókoncertet a Bartók Konzi diák kamarazenekara adta. A résztvevőkről és a programokról szórólapok, plakátok készültek. A költségeket a Bartók Konzi fedezte.
Általánosságban kijelenthetjük, hogy a rendezvényeink színvonalasak, tartalmasak voltak, de a látogatottság még nem volt elégséges, a kiállítóknak is részt kell venniük a bemutatókon. A szakmai tárgyalásokról, megbeszélésekről alelnökünk számol be.
2019/01. Határozat: Jelenlévők elfogadják az éves program beszámolót.

2. Tassyné bemutatja a 2018. évi mérleget.
A mérleg végleges formában még nem készült el, a főkönyvi kivonatot és a kartonokat előző este küldte el a könyvelő, némi egyeztetés, jogcím módosítás még szükséges, de nagyságrendileg az eredmény nem fog változni.
A főkönyv alapján 2018-ban az összes bevételünk 1592eFt volt, ebből 480e tagdíjbevétel, 680eFt támogatás, és 432eFt egyéb bevétel. A támogatások között szerepel a BKIK 520eFt, 150eFt NEA működési pályázati támogatás, valamint 10eFt külső támogatás. Ide kell még átkönyvelni 15eFt+ 50eFt támogatást egyebekből. A költségek és ráfordítások összege 1570eFt volt, így az évet 22eFt nyereséggel zártuk. A pénzeszközeink záró állománya 1621eFt, amelyből 572eFt lekötött betét. A közhasznúsági jelentés kitöltése a megadott formában folyamatban van, határidő május 30.
Tassyné tájékoztatásul elmondja, hogy a 2018.évi működési pályázati támogatás elszámolásának elkészítése folyamatban van.
2019./02. Határozat: A taggyűlés egyhangúlag elfogadta a 2018.évi Mérlegbeszámolót azzal a feltétellel, hogy a szükséges módosításokat végre kell hajtani.

3. Tagfelvétel: 4 hangszerész jelentkezett és adott belépési nyilatkozatot egyesületünkbe.
Iványi Péter vonós-pengetős hangszerész rendes tagként, Köteles János amatőr vonókészítő társult tagként, valamint Molnár Csenge és Nagy Márton fafúvós hangszerészek rendes tagként, ők személyesen is jelen vannak.
Blaszauer Róbert bemutatja és ajánlja a jelentkezőket, Lendvai Tamás, Mezei János és Szilágyi Miklós hozzászólásában támogatják felvételüket.
2019/03. Határozat: a taggyűlés egyhangúlag megszavazta belépésüket.


4. 2019. évi tervek, programok.
Szecsődi Ferenc:
- június 7-8-án lesz idén „A Magyar Hegedű Ünnepe” a Vigadóban, az előzőekhez hasonló programokkal, koncertekkel, kiállítással. Tervezi, hogy a nagyobb szakmai látogatottság érdekében személyesen keresi fel a szinfonikus zenekarok vezetőit. Tavaly meghívókat küldött konzis igazgatóknak, kevesen válaszoltak.

Blaszauer Róbert:
-október elején „Hangszerek Hétvégéjét” ismét megrendezzük egyeztetve az időpontot a Bartók Konzival, valamint csatlakozunk a programjukhoz,
- a Ligetben épülő Zene Háza projekthez szeretnénk kapcsolódni, ezért javaslatot készítettünk hangszer kiállításra, műhelybemutatásra, interaktív programokra. A levelet
elnökünk továbbította az MMA Zeneművészeti tagozatához egyeztetésre.

Juhász Zoltán:
- a MÜPÁ-ban Kael Csabával tárgyaltak év elején Blaszauer Róberttal együtt a lehetséges együttműködésről, hangszer kiállítási, bemutatási lehetőségekről alkalomszerűen, amikor neves hazai és külföldi muzsikusok koncerteznek. Az igazgató úr pozitívan reagált, ki kell dolgozni részletesen az elképzelést, a megvalósítás komoly szervezést igényel.

Semmelweis Tibor:
- a Zenetudományi Intézettel közös rendezvényt javasol, amelynek fő témája egy Nemessányi hegedűkópia készítő verseny a V4 országok hangszerkészítőivel. Ez hosszabb távú terv, mivel nagy előkészítést igényel, a program áthúzódna 2020-ra.
- folyamatban van egy további terve, aminek megvalósítására még igenlő válaszokat vár, így előre nem publikus.

5. A tájékoztató a hangszer ellátási és javítási kormányzati program megvalósítási tervéről elmaradt, Kónya Lajost kértük fel erre, mivel ő a bizottság tagja, de nem vett részt a taggyűlésen.

6. Lehetőségeink a Liget projektben épülő Zeneházban, tárgyalások folyamatban vannak.

7. Tagdíj elmaradások lezárását a májusi taggyűlésig elhalasztjuk.

8. Szakmai témák:
Semmelweis Tibor - beszámol a tavalyi mestervizsgákról,
- Juhász Zoltán aranykoszorús mester kitüntetéséről,
- tapasztalatairól az új hangszerkereskedő üzletekről,
- tájékoztatást ad az újabb, Turcsák Tibor iskoláján kívüli,
hangszerkészítő iskoláról.
Blaszauer Róbert tapasztalata nagyon pozitív a Fóti Zeneiskolában beszerzett Pannónia hegedűről. Egyes iskolákban rossz tapasztalatok vannak a beszerzett hangszerekről. Többek hasonló tapasztalatokkal szólnak hozzá, problémák vannak a leltárba -vétellel is, a hangszerek értékét egyben számlázzák.
Nagy Márton véleménye el lehet térni a kiírt hangszertől, de a tantestület és a tankerület kapcsolatán múlik, milyen hangszert kapnak.

9. Pályázati lehetőségek.
Tassyné: A „Hangszerek Hétvégéje” programunkhoz NEA pályázatot adtunk be az új kiírás szerint működési és program kategóriában 1590 E Ft értékben. A pályázatban részletes rendezvény programot és költségvetést kellett benyújtani. A zeneiskolák hangszerfejlesztési és javítási kormányzati program megvalósításáról szóló előadásokat, szakosztályonkénti műhely bemutatókat, szakmai vitát, hangszerkiállítást és koncerteket terveztünk be.

10. Egyebek
- Szecsődi Ferenc: májusban vezetőség választó taggyűlést tartunk.
Az elnökséget a továbbiakban is vállalja, amennyiben a tagság
megválasztja.
Az alelnököket szeretnénk szakosztályonként választani, ezért az egyes
szakosztályok tagjai javasoljanak alelnököt.
Mivel el kell mennie Blaszauer Róbert veszi át a taggyűlés levezetését.
- Tímár András tájékoztat arról, hogy nyomdában van könyvének második kiadása, valamint interneten is közzé fogják tenni.
- Cseke László hiányolja a részletes információt a zeneiskolák fejlesztésére és hangszerjavításra adott 2x3milliárd Ft kormányzati támogatás feltételeiről, döntési mechanizmusáról, bekapcsolódási lehetőségeiről, tapasztalatairól.
-Lendvai Tamás összefoglalja az eddigi ismereteket a zongorásokat érintően a zeneiskolák fejlesztési programjáról:
- az általános iskolák 1 db digitális zongorát kapnak max. 350eFt-ig,
- az alapfokú zeneiskolák 1 db pianinot 1mill.Ft-ig, Kawai, Yamaha, stb.,
- a középfokú intézmények 1 db zongorát 9 mill.Ft-ig, ebbe felső kategóriás
európai zongora nem fér bele.
Ez a 2 év alatt 6 milliárd Ft támogatás nagyon pozitív dolog, az igazságos elosztás nem egyszerű, mindenki kap, vagy ki nem kap. Később probléma lesz amiatt, hogy nincs elég zongorajavító, karbantartó, hangoló szakember, a képzés elmarad a várható igényektől


Blaszauer Róbert alelnök valamennyi napirendi pont megtárgyalására tekintettel bezárja a taggyűlést.

Budapest, 2019. február 14.

………………………………………… …………………………………………
Szecsődi Ferenc Blaszauer Róbert Tassy Andrásné
Elnöke Jegyzőkönyv-hitelesítő Jegyzőkönyvvezető

Please Belépés to join the conversation.

Time to create page: 0.211 seconds
Powered by Kunena Forum